Aktívne starnutie a benefity pre seniorov

Aktívne starnutie je jedným zo spôsobov, vďaka ktorému môžu starší obyvatelia zostať sebavedomou súčasťou spoločnosti a ktorý umožňuje posilňovať medzigeneračnú integráciu a solidaritu.

Veríme, že je potrebné sprístupňovať naše mesto pre starších obyvateľov tak, aby sa mohli zapájať do kultúrnych, spoločenských, športových, či občianskych aktivít. Chceme podporovať občanov a občianky v ich vlastnom úsilí o aktívny život aj vo vyššom veku. Nižšie nájdete pár tipov ako na to.


Proseniorské organizácie - partneri mesta Bratislavy v napĺňaní politík aktívneho starnutia

Aktivity organizácií nájdete každý mesiac v mestskom časopise InBa ale tiež na ich webových stránkach uvedených nižšie:

STÁLE DOBRÍ, n. o. (http://www.staledobri.sk/)

AKTIVITKA, o.z. (https://www.aktivitka.sk/)

SENIORI V POHYBE, o. z. (https://seniorivpohybe.sk/)

O.Z. DOBRÉ ROKY 50 PLUS (https://www.dobreroky50plus.eu/)

ŽIVENA, spolok slovenských žien (https://zivena.net/?page_id=67)

SENIOR KLUB v Dome Quo Vadis (https://www.domquovadis.sk/sk/stranka/senior-klub)

KREATÍVNY KLUB LUNA, o. z. (https://kreativny.klubluna.sk/)

ALŽBETÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO, seniori seniorom (https://andba.sk/)


Sauny pre ľudí nad 62 rokov a ľudí s preukazom ZŤP

Sauna Neptún – 7,50 € (Junácka 4, 831 04 Nové mesto)

Sauna Furst – 6,40 € (Junácka 4, 831 03 Nové Mesto)

Sauna Delfín – 7,10 € (Ružová dolina 614/18, 821 09 Ružinov)


Plavárne

Plaváreň Iuventa – ľudia nad 70 rokov – 1 €

Bazén Mokrohájska – ľudia nad 62 rokov, alebo s preukazom ZŤP – 1,5  €

Plaváreň Pasienky – ľudia nad 62 rokov, alebo s preukazom ZŤP – 1,7 €


Kiná

Akcie momentálne pozastavené z dôvodu pandémie koronavírusu.


Denné centrá

Vo väčšine mestských častí nájdete denné centrá pre seniorov a seniorky, ktoré ponúkajú spektrum záujmových aktivít od jógy po umelecké, či jazykové krúžky. Obráťte sa na Vašu mestskú časť.


Jóga pre seniorov

Akcie momentálne pozastavené z dôvodu pandémie koronavírusu.