Bankové účty úradu

Účty pre platenie daní

Názov účtu IBANúčel platby
Daň za užívanie verejného priestranstva  SK07 7500 0000 0000 2533 8163 úhrada dane za užívanie verejného priestranstva
Daň z nehnuteľnosti SK31 7500 0000 0000 2574 7653 úhrada dane z nehnuteľnosti
Daň z ubytovacej kapacity SK91 7500 0000 0000 2592 6993 úhrada za daň z ubytovacej kapacity
Poplatok za odpad SK36 7500 0000 0000 2592 7013 úhrada poplatku za odpad

Účty pre platenie nájmov a služieb

Názov účtu IBANúčel platby
Zálohy za služby nebyty SK93 7500 0000 0000 2582 6853 platby za nájomné a služby za nebytové priestory
Nájom byty + služby  SK67 7500 0000 0000 2582 6933 platby za nájomné a služby v správe OTZ 
Duspama SK94 7500 0000 0000 2582 7223 príjem a úhrada výdavkov - Duspama
Nájomné a zálohy byty  H-Probyt SK68 7500 0000 0000 2582 7303 platby za nájomné a služby za objekty v správe
H-Probytu
Nájom a zálohy byty (Kopčianska 88) SK79 7500 0000 0000 2582 7493 platby za nájomné a služby za objekt Kopčianska 88
Príjmový účet Prenájom SK58 7500 0000 0000 2582 8453 úhrada za nájom nebytových priestorov a pozemkov,bezdôvodné obohatenie
Príjmový účet SK72 7500 0000 0000 2582 7813 nájomné ubytovní Fortuna, Kopčany 
a Krízové centrum
osvedčovanie podpisov a listín, pokuty za výrub drevín, znečistenie životného prostredia, 
sanácia zvierat, doprava,stavebné poplatky, škody,
vecné bremeno, dary, dividendy, ostatné príjmy
Príjmový účet MSP SK02 7500 0000 0000 2582 8103 úhrada za pokuty a nájom ubytovne Kadnárova

Účty pre platenie za predaje majetku

Názov účtu IBANúčel platby
Príjmy - predaj pozemkov H - Probyt  SK44 7500 0000 0000 2582 6183 úhrada pohľadávok z predaja mestského majetku
podľa 182/1993 Z.z. v správe HLMSR BA
Prevod majetku MČ SK18 7500 0000 0000 2582 6263 úhrada pohľadávok za predaj mestského majetku
podľa 182/1993 Z.z.v správe MČ
Príjmy - predaj majetku podľa OZ  SK89 7500 0000 0000 2582 6343 úhrady z predaja mestského majetku podľa OZ
Predaj mestského majetku podľa OZ - MČ  SK63 7500 0000 0000 2582 6423 úhrady z predaja mestského majetku podľa OZ -
v správe MČ

Účty pre platenie depozitu a zábezpeky

Názov účtu IBANúčel platby
Depozit SK72 7500 0000 0000 2582 4903 depozitný účet magistrátu, úhrada zábezpeky
za letné a vianočné trhy, odd.verejného obstarávania
Zábezpeka byty SK13 7500 0000 0000 2582 5383 zábezpeka bytových priestorov
     

Bežný účet magistrátu

Názov účtu IBANúčel platby
ZBU SK28 7500 0000 0000 2582 8023 základný bežný účet Magistrátu