Cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry

Mesto Bratislava má vďaka svojej geografickej polohe a historickému kontextu významné postavenie prihraničného mesta. Preto cezhraničná spolupráca predstavuje pre mesto Bratislava významný faktor pre prepájanie susedských regiónov a odbúravanie prekážok, ktoré majú negatívny vplyv na život ľudí v pohraničí. Obzvlášť v oblasti kultúry a umenia môže priniesť vzájomné kultúrne obohatenie susedných regiónov, výmenu cenných skúseností, ale aj ekonomický impulz a zvýšenie cestovného ruchu. 

Kontakt

Ing. Andrea Kocianová

+421-2-59356499

[email protected]


Projekt BAUM

Slovensko-rakúska iniciatíva v rámci INTERREG projektu "Baum2020" v gescii Magistrátu Hl. mesta Bratislavy naštartovala dialóg pre kultúrnu spoluprácu 8 prihraničných mestských častí Bratislavy a 15 rakúskych obcí. Región „Marchfeld – Záhorie“ nachádzajúci sa v slovensko-rakúskom pohraničí sa ponúka ako príležitosť pre rozvoj kultúrnych susedských vzťahov. V roku 2022 sa v rakúskom regióne Marchfeld s centrom v Marcheggu uskutoční Dolnorakúska krajinská výstava, ktorá chce poukázať aj na bohaté prírodno-kultúrne bohatstvá v regióne Záhorie a v meste Bratislava. 

Viac o projekte: www.projekt-baum.eu