Chcem vedieť

Informácie sú začlenené do viacerých tematických blokov. Od životopisu primátora a jeho volebného programu cez kompetencie samosprávy až po spravovanie jednotlivých organizácií a inštitúcií spadajúcich pod magistrát. Rovnako sa možno zoznámiť s históriou mesta a so všetkými reáliami, ktoré s ňou súvisia. Tu si možno nájsť základné fakty týkajúce sa životného prostredia, transparentnosti mesta vo vzťahu k verejnosti ako aj územného plánovania a dopravy.