Deti pre Bratislavu

Mesto Bratislava spustilo tretí ročník úspešného projektu Deti pre Bratislavu. Ide o súťaž spojenú so vzdelávacím cyklom určenú pre žiakov a žiačky vo veku 7 – 15 rokov, ktorá pútavo podporuje realizáciu detských nápadov na zlepšenie mesta v oblasti mestského prostredia, ekológie, kultúry a sociálnej spolupatričnosti.  Základný rámec pre tvorbu projektov je určený dvoma tematickými okruhmi: 1. Ekológia a verejný priestor alebo 2. Solidarita a kultúra.


V minulých ročníkoch tohto podujatia bolo na základe úspešného absolvovania výberu zámerov a následných workshopov a mentoringových konzultácií podporených už 26 detských projektov, napríklad:

- workout v Devíne,

- divadelné predstavenia v Starom Meste a Rusovciach,

- náučný ekochodník v Karlovej Vsi,

- upcyklácia odevov v petržalskej škole,

- pečenie koláčov pre ľudí bez domova, 

- pestovanie zeleniny deťmi pre blízku komunitu seniorov,

- detská hra o Bratislave,

- hra o architektúre mesta,

- ekologické vylepšenia školských dvorov vo viacerých mestských častiach,

- videoprojekt zachytávania tradícií v Rusovciach a mnohé iné.  


Tretí ročník súťaže opäť poskytne priestor pre realizáciu pätnástich nápadov, s ktorými sa do projektu prihlásia "akčné tímy" žiakov bratislavských škôl. Za každú vzdelávaciu inštitúciu sa môžu prihlásiť maximálne dva tímy, a to jeden za prvý stupeň a jeden za druhý  stupeň. Tím musí byť zložený minimálne zo štyroch žiakov a jedného pedagóga (učiteľa či vychovávateľa). Prihlášky jednotlivých akčných tímov môžu pedagógovia podávať do 30.4.2021, prostredníctvom vyplnenia jednoduchého elektronického formulára, ktorý je prístupný tu.  

Z celkového rozpočtu je na odmeny pre účastníkov a účastníčky projektu vyčlenených 30.000 Eur. Získanú odmenu vo výške 2 000 Eur môže detský tím využiť na realizáciu svojho projektu. Odmena je tiež podmienená absolvovaním určených workshopov a mentoringu, systematickou prácou na svojou projektovom zámere a jeho záverečnou prezentáciou pred odbornou komisiou a ostatnými deťmi. Verejná prezentácia projektových zámerov sa odohrá za účasti primátora mesta Bratislavy, ale aj zástupcov a zástupkýň oddelenia kultúry, životného prostredia, sociálnych vecí, Metropolitného inštitútu Bratislavy, Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, či niektorých poslankýň a poslancov Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy.

Primátor Matúš Vallo sa už teší na nové projekty: "Deti, na rozdiel od niektorých dospelých, majú veľmi otvorené oči a zaujíma ich každý detail. Ja sa s nimi veľmi rád rozprávam o meste a teším sa, že v rámci projektu Deti pre Bratislavu máme možnosť spoznávať názory detí na mesto. Je to jedna zo základných vecí a budeme v tom pokračovať."

 

„Krásne sa ukazuje, ako veľmi takéto projekty pomáhajú vytvárať vzťah ľudí k mestu. Bratislava chce deti počúvať, zaujíma nás ich videnie priestorov a toho, čo potrebujú. Deti vedia perfektne definovať, čo chcú, čo potrebujú a my sa im snažíme na tejto ceste pomôcť. V roku 2021 spolupracujeme oveľa užšie aj s oddelením kultúry a mestskými kultúrnymi inštitúciami, odborný mentoring dostanú deti aj od architektov z Metropolitného inštitútu Bratislavy, aktívne sa pridalo aj BKIS. Čakajú nás zaujímavé veci, ale teraz ešte nemôžem všetko prezradiť :),“ hovorí Dana Kleinert, líderka projektu Deti pre Bratislavu.


Pre bližšie informácie môžete kontaktovať realizačný tím projektu na adrese [email protected].

Všetky dôležité informácie budú priebežne zverejňované na webe www.bratislava.sk, prípadne na sociálnych sieťach mesta.

FOTO: Archív Deti pre Bratislavu, Divadlo bez domova