Domáce násilie

Pojmom domáce násilie sa označuje násilie, ktoré sa vyskytuje v domácnosti a rodine, medzi jednotlivcami z tej najbližšej sociálnej siete. Môže byť páchané medzi ktorýmikoľvek členmi rodiny, nejde teda len o násilie medzi manželmi či intímnymi partnermi. Násilie môže páchať muž na žene a žena na mužovi, rodičia na deťoch i deti na rodičoch.

Varovné signály

Varovné signály potenciálneho násilného správania môžete pozorovať u človeka, ktorý:

 • trvá na príliš rýchlom zbližovaní sa vo vzťahu
 • nerešpektuje vaše hranice
 • správa sa nadmieru vlastnícky alebo žiarlivo
 • uráža váš vzhľad a vašu osobu
 • nepreberá zodpovednosť za svoje konanie
 • obviňuje druhých za svoje zlyhanie alebo ťažkosti
 • v minulosti niekoho zbil
 • viní partnerku z predchádzajúceho vzťahu za zlyhanie
 • vyrastal v rodine, kde sa vyskytovalo zneužívanie a násilie
 • má striktne stereotypné názory na úlohy pohlaví
 • trvá na tom, aby ste sa vzdali svojich aktivít vo voľnom čase
 • nechce, aby ste trávili čas so svojou rodinou alebo priateľmi
 • zdá byť príliš dobrý na to, aby bol reálny
 • častuje druhých tvrdými urážlivými poznámkami
 • stráca sebakontrolu a je impulzívny

Ktorýkoľvek z týchto signálov sám o sebe ešte nemusí byť znakom  potenciálneho  násilného správania. Je však dôležité neignorovať „varovné signály“. Je potrebné nechať si čas na dôkladné spoznanie partnera. Sledujte schémy jeho správania sa v rôznych situáciách. Najväčší rizikový faktor na uviaznutie v násilníckom vzťahu je zraniteľnosť.

Cyklickosť

Významným  fenoménom,  ktorý  sa  vzťahuje  na  problematiku  domáceho  násilia  je jeho cyklickosť, ktorú si obete - ženy dlho neuvedomujú a ktorá vlastne prispieva k tomu, že žena sa stáva na násilníkovi závislá a násilie prebieha dlhodobo. Cyklickosť domáceho násilia spočíva v tom, že násilné príhody sa opakujú, často majú veľmi podobný až rovnaký scenár, a vytvárajú tak akýsi začarovaný kruh násilia, ktorý prechádza tromi hlavnými fázami:

 1.  Fáza narastania napätia - v domácnosti rastie napätie, obete majú pocit, že sa asi niečo stane. Veľmi často však tento pravdivý pocit potláčajú a nechcú mu uveriť. Na začiatku sa môžu vyskytovať menšie incidenty verbálneho, emocionálneho či fyzického charakteru. Ich intenzita a frekvencia pomaly narastá. Obeť sa snaží, aby svojím správaním nevyvolala ďalší incident. Obviňuje seba alebo príčinu kladie na vonkajšie okolnosti. Ide o obranný mechanizmus popierania, ktorým sa snaží zvládnuť svoju ťažkú situáciu. Napätie narastá, táto fáza môže trvať od niekoľko minút po niekoľko mesiacov.
 2.  Fáza výbuchu alebo fáza akútneho incidentu násilia - Ide o moment, kedy sa nahromadené napätie uvoľní a prevalí. Ide už o samotný akt násilia. Výbuch  môže  mať  rôzne formy, intenzitu a môže trvať rôzne dlhý čas. Prichádzajú do úvahy všetky možné druhy násilia - facky, bitky, nadávky, kopanie, zastrašovanie zbraňou, hádzanie predmetov...
 3.  Fáza popierania - Obeť sa snaží ospravedlniť agresora (napr. „nie je až taký zlý“ a pod.), obviňuje samú  seba (napr.„tiež musím niečo zmeniť“ a pod.) a hľadá príčiny výbuchu agresora v iných vonkajších okolnostiach.
 4.  Fáza medových týždňov (falošných medových týždňov) - Násilník sa správa kajúcne, ospravedlňuje sa za to, čo urobil, sľubuje, že sa to nebude opakovať, vinu za svoje správanie zvaľuje na problémy v práci alebo na samotnú obeť, čím v nej vyvoláva pocity viny. V tejto fáze, kedy agresor sľubuje, že sa zmení, nosí obeti darčeky, presviedča obeť ako ju veľmi potrebuje a miluje a tak obeť verí, že zase všetko bude dobré. V tejto fáze sa obeť obyčajne vracia k partnerovi a sťahuje žiadosť o rozvod, prípadne v tejto fáze „udobrenia“ dochádza často i k počatiu dieťaťa. Fáza medových týždňov potom pomaly prechádza do fázy budovania, narastania napätia a kruh sa uzatvára. Takýto cyklus zo začiatku môže trvať napr. i rok, no neskôr sa môže výrazne skrátiť a násilné príhody, ktoré sa vyskytnú budú čím ďalej závažnejšie. (Manuál pomoci pre obete domáceho násilia, Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom – Centrum Nádej, 2010).

Kontakty


Aliancia žien Slovenska

Ak zažívate v rodine - vo vzťahu, akékoľvek zneužívanie, obmedzovanie a týranie, môžete sa anonymne obrátiť na nonstop krízovú linku Aliancie žien Slovenska, ktorá 24 hodín denne poskytuje poradenstvo a pomoc obetiam násilia.

+421 903 519 550 (nonstop)
http://www.alianciazien.sk
[email protected]


Centrum NÁDEJ

Každý sme človekom, ktorý má svoje práva a povinnosti. Preto nik nemá právo deťom alebo dospelým ubližovať fyzicky, psychicky, sociálne, ekonomicky alebo sexuálne. Ak sa tak stane, vedz, že nie si sám. Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom - Centrum Nádej je tu pre Teba a ponúka pomoc. Môžeš nám v ktorúkoľvek hodinu zavolať (linka nie je bezplatná), alebo nás osobne vyhľadať, či osloviť e - mailom.

+421 905 463 425
[email protected]

Centrum NÁDEJ
Mokrohájska 3
Bratislava-Karlova Ves


Krízové stredisko DÚHA

Potrebujete krízovú intervenciu, nevyhnutnú starostlivosť, sociálne poradenstvo, psychologicko-terapeutickú starostlivosť, či inú pomoc? Sme tu pre Vás. 

+421 2 4552 3077
+421 908 777 182
http://www.domovduha.sk
[email protected]


UNICEF Slovensko

Si dieťa alebo mladistvý, ktorý je v strese, má problémy v škole, rodine, s kamarátmi, či inými osobami a potrebuješ poradiť a pomôcť svoju situáciu riešiť, resp. vieš o nejakom dieťati, čo by takúto pomoc potrebovalo? Môžeš zatelefonovať na t.č. 116 111. Je to bezplatná telefonická poradenská linka pre deti a mládež UNICEF a veľmi Ťa prosím, nezneužívaj ju, lebo sú deti, ktoré pomoc skutočne potrebujú.

Telefón: 116 111
http://www.unicef.sk/sk/ldi

UNICEF Slovensko
Michalská 7
P.O.Box 52
810 00 Bratislava-Staré Mesto


Nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie


Linky pre bezpečné ženské domy

Bezpečný ženský dom DÚHA - 0915 166 663
Bezpečný ženský dom Brána do života - 0915 439 245