Električka v Novom centre

Odbornej verejnosti, Bratislavčankám a Bratislavčanom sme predstavili podľa nášho presvedčenia najvhodnejšiu trasu električky cez tzv. Nové centrum. Územie tvoria zóny Pribinova, Chalupkova, Cvernovka, Klingerka a Nové Nivy a je v ňom - alebo v blízkej budúcnosti bude - veľa polyfunkčných budov, bytov, nákupných centier, SND a aj autobusová stanica. Nároky na dopravu v tomto území budú obrovské. Predpokladá sa totiž, že denne bude v tomto území prebývať až 200.000 ľudí – rezidentov, zamestnancov aj návštevníkov. Najväčším problémom územia je napojenie územia na ostatné časti Bratislavy, keďže nápor na príjazdové komunikácie aj komunikácie v území bude obrovský. Len na ilustráciu podľa dopravného modelu by mala hlavná križovatka v tomto území, križovatka Most Apollo/Prístavná/Landererova/Košická, obsluhovať až 10.300 áut za hodinu v špičke, čo predstavuje nárast o 53% oproti roku 2016.

Mesto v minulosti rozhodlo, že dotknuté územie bude intenzívne zastavané, pričom na jeho obsluhu bude slúžiť primárne individuálna automobilová doprava. Projekty v území dostali zelenú a stavajú sa, avšak až v posledných rokoch sa začalo konečne hlasnejšie hovoriť o obsluhe územia verejnou dopravou. Od nástupu do úradu som sa zasadzoval dodatočne nájsť také riešenie dopravy pre územie, aby sa tam vedeli dostať očakávané množstvá ľudí – návštevníkov, zamestnancov i nových obyvateľov územia. Všetkým je dnes zrejmé, že bez električky o tomto území nemôžeme ďalej uvažovať. Práve električková trať, ako nosný dopravný systém Bratislavy, prinesie do územia najkapacitnejší systém dopravy.

Trasovanie električky musí na základe objektívnych dát určiť mesto, aby trať vyhovovala obsluhe územia aj napojeniu na celý systém MHD v meste a nielen jednému z developerov. Preto sme dali otestovať 7 rôznych trás električky, ktoré sa riešili už v minulosti a aj tie, ktoré sme navrhli ako jedny z možných trás s našimi dopravnými expertami. Na základe posúdenia všetkých možných trás z pohľadu napojenia na ostatné električkové radiály (aj na pripravovanú trasu do Podunajských Biskupíc), dopravno-technických prekážok a realizovateľnosti stavby, dopravnej obsluhy územia, investičných nákladov, času realizácie a dopady na kvalitu verejného priestoru prišli naši experti k záveru, že najvhodnejšou trasou v území sa javí trasa po Pribinovej ulici prechádzajúca na Košickú a Miletičovu ulicu s napojením na Ružinovskú radiálu pri Miletičovej tržnici. Ako jediná prináša do územia tretí priečny koridor MHD (nenahrádza len trasy autobusových liniek, ale dopĺňa ich), je najskôr realizovateľná (v roku 2024), má najkratšiu jazdnú dobu, najvyššiu intenzitu cestujúcich a najnižšie náklady na výstavbu aj na prevádzku. Čo je najdôležitejšie - ako jediná sa vyhýba kritickým prekážkam v území, ktoré tvoria: Dostojevského rad, Landererova, Čulenova ulica a križovatka Most Apollo/Prístavná/Landererova/Košická. K tejto križovatke trasa prejde pod úrovňou Mosta Apollo. Ďalšie trasy by buď nespojili všetky dopravné uzly, znížili by kapacitu automobilovej dopravy, vrátane autobusov MHD na Dostojevského rade, resp. Landererovej ulici alebo by znížili priepustnosť kritickej križovatky Most Apollo/Prístavná/Landererova/Košická, čo by spôsobilo veľký problém dostupnosti celého Nového centra.

Odporúčaná trasa po Pribinovej ulici prechádza koridorom medzi Eurovea a SND, čo od začiatku viacerí považujú za zníženie kvality tohto verejného priestoru. My si ale nemôžeme dovoliť zjednodušiť rozhodovanie len na jeden verejný priestor (SND), pretože v prípade trasy električky cez Nové centrum ide o komplexný projekt z hľadiska automobilovej dopravy, verejnej dopravy, pešieho pohybu, aj ostatných verejných priestorov. Akýkoľvek iný variant ako električka po Pribinovej by nám výrazne zhoršil verejný priestor a dopravu na oveľa rozsiahlejšej ploche a predĺžil jej výstavbu minimálne o dva roky. Pritom dopady každého roku meškania električky v území spôsobia ekonomické a spoločenské škody, pretože každý rok budú v území pôsobiť ďalšie a ďalšie desaťtisíce ľudí bez zodpovedajúcej dopravnej obsluhy.

Záznam z diskusie


Analýzy a hodnotenia k električke