Predaj a prenájom nehnuteľností

Použiť filter Zrušiť

Pri tvorbe navrhovanej ceny pri predaji a prenájme majetku alebo ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno vychádza magistrát z interných predpisov, konkrétne Rozhodnutia primátora č. 40/2020 a Rozhodnutia primátora č. 33/2015.