Hazardné hry

Agenda individuálnych licencií a hazardných hier patrí pod oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií, referát ostatných miestnych daní, poplatkov a licencií.

Kontakt


Ing. Juraj Čiba
[email protected]
3. poschodie, č.d. 306
+421 902 985 823
tel. č.: +421 259 356 903

Adresa

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií
Blagoevova 9
P.O.BOX 76
850 05 Bratislava 55


Úradné hodiny