Idem peši

Chodcov sa v súvislosti s dopravnými uzáverami týkajú len obmedzenia v oblasti Mlynských Nív. Ulica Mlynské Nivy je úplne uzatvorená pre automobilovú dopravu. Pre peších je priechodná len z jednej strany, a to chodníkom vedeným popri Twin City. Prechod naprieč ulicou je možný na úrovni bývalej zastávky MHD chráneným chodníkom. MHD premáva touto oblasťou po Páričkovej ulici (s výnimkou linky č. 70, ktorá prechádza cez Landererovu ulicu) a spomenutý chránený chodník je zároveň aj spojením novej zastávky MHD na Páričkovej ulici a dočasnej autobusovej stanice Mlynské Nivy.


Z ulice Karadžičova, v smere na Dostojevského rad, nebude možné odbočenie k parkovisku medzi cintorínom a Orbánom. Na parkovisko sa dostanete od Dunajskej ulice. Pre chodcov bude opäť sprístupnený prechod od VÚB k Orbánovi. Tomuto budúcemu stavu bude predchádzať krátkodobá zmena pre chodcov. Prosíme, riaďte sa dočasným značením.

Chodci môžu využiť nasledovné chodníky:

  • Na ulici Mlynské Nivy chodník popri Twin City.
  • Prepojenie nových zastávok MHD na Páričkovej ulici a dočasnej autobusovej stanice je zabezpečené cez ulicu Mlynské Nivy chráneným chodníkom na úrovni bývalej zastávky MHD.
  • Na Svätoplukovej ulici je uzavretá časť chodníka popri stavenisku novej autobusovej stanice a prevedený bude na druhú stranu ulice s pokračovaním na Košickú ulicu.