Informácie o COVID-19 a opatreniach v Bratislave pre ZPS

Od 21.4.2022 sa na Slovensku uvoľnili opatrenia v súvislosti s Covid-19.  Povinnosť nosiť respirátory platí naďalej pre návštevníkov zariadení sociálnej starostlivosti a personál pri kontakte s klientom a pacientom.


Návštevy

Po uvoľnení opatrení sprístupňujeme zariadenia pre návštevy v pred-pandemickom režime. Povinnosť sledovať režim OTP alebo základ bola zrušená.

V súlade s vyhláškou č. 32 Úradu verejného zdravotníctva platí pre návštevníkov zariadení sociálnej starostlivosti a personál pri kontakte s klientom a pacientom povinnosť používať respirátor. Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z  27.4. 2022 povoľuje zamestnancom v prípade, že v zariadení nie je prítomný Covid-19 pri kontakte s klientom nahradiť respirátor rúškom.

Pri mobilných klientoch, za pekného počasia povzbudzujeme návštevníkov k stretnutiam v exteriéri.

V zariadeniach pre seniorov a zariadeniach opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pokračujeme v realizácii preventívnych opatrení nasledovne:

Testovanie AG testami

 • v prípade, že v zariadení nie je aktuálne prítomný Covid-19,
  • testovanie klientov AG testom raz za 14-dní,
  • testujeme zamestnancov aj klientov na základe výskytu príznakov,
  • zamestnancom budú ja naďalej distribuované testy na domáce testovanie.

 

 • v prípade, že v zariadení je aktuálne zachytený Covid - 19, testujú sa klienti a zamestnanci, ktorí mohli prísť do kontaktu s pozitívnymi, až do doby kedy neuplynie izolácia pozitívnych osôb, resp. testy nezachytia ďalšie pozitívne prípady.

 

Režim  návratu po hospitalizácii (prípadne z dlhšieho pobytu mimo zariadenie)

 • príjem cez preventívnu karanténu (3-5 dní) s pravidelným AG testovaním

 

Izolácia po pozitívnom teste (PCR, LAMP, Ag, PoC, domáci samotest) platí aj naďalej:

 • po pozitívnom teste kontaktovať úzke kontakty s ktorými bola osoba 2 dni pred príznakmi alebo pred odberom
 • izolácia trvá 5 dní (ak pacient posledných 24 nemal príznaky)
 • ak pretrvávajú príznaky, o ukončení izolácie rozhoduje lekár
 • 5 dní po ukončení izolácie povinnosť nosiť respirátor FFP2 (deťom v školách postačuje aj chirurgické rúško)

 

Karanténa

 • ruší sa povinnosť nastúpiť do karantény pri úzkom kontakte s pozitívnou osobou
 • o povinnosti nastúpiť do karantény pre osobou po úzkom kontakte môže rozhodnúť lekár (napr. ak ide o dlhodobý úzky kontakt s pozitívnou osobou alebo by úzky kontakt mohol ohroziť imunodeficientnú osobu na pracovisku)
 • po ukončení karantény nebude na verejnosti povinný respirátor

AKTUALITY

Prečítajte si naše noviny Spoločne proti Covidu, 4. vydanie (aj na stiahnutie nižšie)!

Najmenej, čo môžeme pre zvládnutie náročnej situácie urobiť je pokračovať v  zodpovednom, disciplinovanom a súdržnom správaní voči sebe a svojmu okoliu, len tak môžeme chrániť tých najzraniteľnejších medzi nami.

Táto stránka má uľahčiť orientáciu v aktuálnom vývoji súvisiacom s témou koronavírusu. Je určená pre užívateľov, ktorí chcú mať prehľad o vývoji situácie v zariadeniach pre seniorov. Nájdete na nej informácie o kontaktných osobách, ktoré sa v jednotlivých zariadeniach pre seniorov poverené komunikáciou o tejto téme. Rovnako sú v nej zhromaždené aktuálne pokyny a usmernenia príslušných orgánov reagujúce na aktuálnu epidemiologickú situáciu.


Vyhláška UVZ č. 32 k respirátorom

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_32.pdf 

Vyhláška UVZ č. 33 k izolácii a karanténe

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_33.pdf


Usmernenie k postupu pre prípad pozitívne testovaného prijímateľa alebo zamestnanca na SARS-CoV-2, aktualizácia k 27.4.2022

Usmernenie MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19, aktualizácia k 27.4.2022

Usmernenie MPSVR SR pre poskytovateľov sociálnych služieb k prekrývaniu horných dýchacích ciest, návštevám v zariadeniach, testovaniu a opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnych služieb


Dôležité kontaktyNa stiahnutie