Integrovaný dopravný systém

Verejná osobná doprava v Bratislave a okolí sa s cieľom vytvorenia atraktívnej ponuky spojila do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Do systému sú zapojené električkové, trolejbusové a autobusové linky Dopravného podniku Bratislava, regionálne autobusové linky spoločnosti Slovak Lines, vybrané vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko a vlaky spoločnosti RegioJet vedené v úseku Bratislava – Kvetoslavov. Bližšie informácie o IDS BK, cestovných poriadkoch, zónach, mapách a schémach, cestovných lístkoch a iné nájdete na stránke: www.idsbk.sk/