Interné predpisy

Interné predpisy, podľa ktorých hlavné mesto rozhoduje: