Kontakt


Telefón

+421 259 356 111 (infolinka)

E-mail

[email protected]


Online prepis

Infolinka s online prepisom - všeobecné témy:

kliknite na obrázok

Infolinka s online prepisom - dane a poplatky:

kliknite na obrázok

Adresa

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
(podacia adresa - korešpondenčná adresa)


IČO

00603481

DIČ

2020372596

IČ DPH

SK2020372596

Bankové účty úradu