Krasňany

Komplexné zmeny v doprave v Krasňanoch

Od 1. marca 2021 začneme s realizáciou viacerých zmien s cieľom zlepšiť dopravu v Krasňanoch a na tomto mieste prinášame ich sumár.  

Zmeny sa budú týkať dočasných obmedzení spôsobených opravou havarijného stavu potrubia na Kadnárovej ulici v úseku Vrbenského - Černockého, ktorú realizuje BVS. Opravu potrubia a obmedzenia zároveň využijeme na kvalitnú rekonštrukciu Kadnárovej ulice, vrátane chodníkov, v tomto úseku. 

V rovnakom čase začneme realizovať zmeny na upokojenie tranzitnej dopravy cez Krasňany a zmeny súvisiace s prípravou celomestskej parkovacej politiky, ktorá zvýhodní rezidentov – vyznačovanie parkovacích miest. V neposlednom rade budú zmeny súvisieť s prípravou novej linky MHD k Horárni Krasňany. 


 • Od 17.5.2021 začneme v Krasňanoch vyznačovať parkovacie miesta ako prípravu na celomestskú parkovaciu politiku.
 • Po spustení celomestskej parkovacej politiky na jeseň 2021 budú novo vyznačené parkovacie miesta slúžiť hlavne rezidentom tejto lokality, ktorých parkovacia politika zvýhodní.
 • Parkovacie miesta budeme vyznačovať postupne, v úsekoch, ktoré budú vopred označené dopravným značením. Jednotlivé úseky s termínom začiatku prác na nich nájdete na mape. Predpokladaný čas realizácie jedného úseku je približne týždeň, presný dátum obmedzení bude uvedený na dopravnom značení, ktoré bude vopred umiestnené v dotknutom úseku. Pred samotným vyznačovaním parkovacích miest môžu byť realizované lokálne opravy častí komunikácie a chodníkov, tieto budú rovnako označené dopravným značením.
 • Počas prác bude možné parkovať v okolitých uliciach, na ktorých budeme vyznačovať parkovacie miesta neskôr, prípadne pri štadióne na Černockého ulici alebo v priestore nástupnej a výstupnej zastávky linky 75 na križovatke Vrbenského - Jozefa Hagaru, ktorá v súčasnosti dočasne nie je využívaná kvôli prebiehajúcej oprave Kadnárovej ulice.

Zmeny na Kadnárovej ulici (od 1.3. približne do 31.5.2021) 

! OZNAM - KADNÁROVA !

 • Úsek Kadnárovej medzi Vrbenského a Černockého (približne v strede) bude dočasne neprejazdný kvôli prácam BVS na oprave havarijného stavu potrubia. 
 • Opravu potrubia využijeme na dôkladnú rekonštrukciu Kadnárovej ulice v úseku Vrbenského-Černockého), vrátane chodníkov, podľa štandardov kvality definovaných v Technických listoch mesta Bratislava.
 • Doprava bude usmernená dočasným dopravným značením, v poslednej fáze opráv chodníkov a vozovky (približne po 6 týždňoch týždňoch od začiatku prác) bude Kadnárova približne na 6 dní uzavretá (z dôvodu prác na križovatke Vrbenského - Kadnárova).
 • Oprava Kadnárovej sa využije aj na vyznačenie parkovacích miest, ktoré budú neskôr (od jesene 2021) súčasťou celomestskej parkovacej politiky, ktorá zvýhodní rezidentov.
 • ÚsekKadnárovejmedziVrbenského - Pekná cesta bude počas rekonštrukcie zjednosmernený, prejazdnýbude v smerenaPeknúcestu - tým sa vytvoriadočasné parkovaciemiesta v jednompruhuvozovky, ako náhrada za nedostupné parkovacie miesta v opravovanom úseku Kadnárovej. Po ukončení opráv bude obnovená pôvodná organizácia dopravy na Kadnárovej.
 • Na parkovanie budete môcť dočasne, počas trvania prác, využívať tiež priestor nástupnej a výstupnejzastávky linky 75 nakrižovatke Vrbenského - Jozefa Hagaru. 

Zmeny v MHD

 • Linka 75 nebude dočasne, počas trvania prác na Kadnárovej, zachádzať na konečnú zastávku Kadnárova, ale z Račianskej bude pokračovať ďalej po Peknej ceste (najbližšia zastávka k dočasne zrušenej Kadnárovej bude hore nad Slovenskou grafiou – tesne pred križovatkou Pekná cesta x Horská).
 • Pred školami na Hubeného vyznačíme zastávky pre školskú autobusovú linku.

Zmeny v zjednosmernení ulíc a vyznačovanie parkovacích miest 

 • Od 1.3. dôjde k zmenám v smere jazdy na nasledovných uliciach resp. ich úsekoch:
 • Hubeného medzi Peknou cestou a Černockého bude prejazdná v smere na Černockého (teda v opačnom smere, ako doteraz).
 • Cyprichova medzi Peknou cestou a Černockého bude prejazdná v smere na Peknú cestu (teda opačne, ako doteraz).
 • Hubeného medzi Augusta Murína a Hlinickou bude prejazdná v smere na Hlinickú.
 • Augustína Murína medzi Hubeného a Kadnárovou bude prejazdná v smere na Kadnárovu.
 • Hlinická sa takisto zjednosmerní, prejazdná bude od Hubeného v smere na Kadnárovu a takisto v smere na Cyprichovu.
 • Kadnárova sa zjednosmerní od Hlinickej v smere na A. Murína
 • Horná ulica sa zjednosmerní v opačnom smere

Cieľom týchto opatrení je: 

 • Upokojenie dopravy a snaha znížiť tranzitnú dopravu cez Krasňany. V súčasnosti totiž časť vozidiel z Rače, namiesto toho aby sa najmä v rannej špičke napojila na nosnú radiálu Račianska/Žitná, pokračuje ďalej do Krasňan a tam zahusťuje dopravu. Jedným z dôvodov je aj zastavovanie vozidiel pred školami na Hubeného, dôsledkom čoho sú časté zápchy či kolízie. 
 • Lepšie parkovanie - aj vďaka zjednosmerneniu ulíc vzniknú nové parkovacie miesta. Vyznačenie parkovacích miest uľahčí parkovanie a parkovanie bude povolené len tam, kde bude vyznačené parkovacie miesto alebo parkovací pás. Parkovacie miesta začneme vyznačovať postupne v nasledujúcich mesiacoch v celých Krasňanoch (Pekná cesta, Kadnárova, Cyprichova, Hubeného, Hlinická, Černockého, Augustína Murína). Vyznačovanie bude prebiehať po úsekoch, ktoré budú vopred označené. Tieto parkovacie miesta budú súčasťou celomestskej parkovacej politiky (od jesene 2021), ktorá zvýhodní rezidentov.
 • MHD do lesa - v neposlednom rade je potrebná zmena organizácie dopravy aj kvôli novej linke MHD k Horárni Krasňany, ktorá sa bude otáčať cez Hubeného a Cyprichovu. Veríme, že to prispeje k nižšej miere používania auta v lese, kde sú parkovacie kapacity veľmi obmedzené. Nízkopodlažný autobus bude prístupný aj pre zdravotne nezvýhodnených a rodiny s deťmi.

V rámci opatrení na upokojenie dopravy budeme neskôr realizovať napríklad aj: 

 • plošné zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na 30 km/h, v miestach bez chodníkov na 20 km/h (tzv. obytná zóna)
 • osadenie spomaľovacích vankúšov, ktoré aj fyzicky zabránia rýchlej jazde 
 • vytvorenie spomaľovacích šikán na uliciach
 • zvýraznenie peších trás pri križovaní ulíc (doplnenie priechodov pre chodcov a miest na prechádzanie)
 • zvýšenie bezpečnosti v okolí škôl – vytvorenie miest na urýchlené vyloženie/naloženie detí 
 • plošné povolenie obojsmernej jazdy bicyklov v jednosmerkách 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese [email protected]