Lepšie cesty a verejné priestory

Vďaka vyššej dani z nehnuteľností každoročne narastú príjmy mestského rozpočtu približne o 12-mil.€. Ďalších 10-mil.€ na tento rok je navyše z finančnej podpory vlády, ktorú kabinet odsúhlasil pre Bratislavu na svojom výjazdovom rokovaní koncom minulého roka.

Vedenie mesta jasne deklarovalo, že tieto navyše získané peniaze do mestskej kasy použije na projekty, z ktorých budú profitovať všetci Bratislavčania a Bratislavčanky. Že tieto financie budú investované do opravy ciest a chodníkov a do zásadného skvalitnenia verejného priestoru v Bratislave a že všetci Bratislavčania a Bratislavčanky dostanú informáciu, na čo sa takto získané peniaze použijú.

Tento návrh bol predkladaný a schválený v čase, kedy nikto z nás nemohol očakávať súčasnú koronakrízu a jej ekonomické dopady. Je zrejmé, že táto kríza negatívne zasiahne aj mestský rozpočet, celkovo očakávame rozpočtový dopad v rádovo desiatkach miliónov eur. I keď nás tak dôsledky krízy spôsobenej novým koronavírusom nútia v prípade mnohých mestských projektov prehodnotiť priority, naďalej chceme investovať prostriedky z dane z nehnuteľností do opráv ciest, chodníkov a verejných priestorov.

V tomto dokumente tak zverejňujeme aktualizovaný zoznam ciest, chodníkov a verejných priestorov, ktoré začneme rekonštruovať už v roku 2020.