Lovci komárov

Pod povrchom inundovaných území v povodí Dunaja sú už teraz nastražené vajíčka nepriateľa.
Miliardy drobných vajíčok, všetky od vekov pripravené na rýchle liahnutie. Čakajú na vhodné podmienky – teplo a dážď, teplo a dážď. A potom 1, 2, 3 a puk! Z vajíčok sa liahnu larvy a po pár dňoch z lariev dospelé krvilačné komáre, ejkejej moskýty, ejkejej najhorší priatelia človeka, ejkejej nepriatelia. Ich roje leto čo leto plundrujú naše telá, sýtia sa našou krvou a zármutkom a tešia sa našimi bezsennými nocami.
Bz, bz,... a nekonečné BZZZZZZZZZZ...


Čo na to hovoríme? Pane! Stačilo, pane! Nenecháme si to líbit! Zastavme inváziu votrelcov, kým je ešte čas. Na svojej strane máme jasnú stratégiu veliteľstva protikomárích síl, drony a eliminačné prostriedky vo forme účinného BTI. Pridajte sa k nám aj vy, nebojácne dobrovoľníčky a dobrovoľníci, ktorí prechádzkami v prírode pomôžu s kľúčovým monitorovaním liahnisk nepriateľa. Bratislavské leto vás potrebuje!   


Čo vás čaká?

  • Po nástupe do dobrovoľného oddielu Lovcov komárov čaká každého lovca či lovkyňu základný výcvik/odborné školenie, kde sa naučíte umeniu identifikácie liahnísk, odberu vzorky, počítaniu lariev nepriateľa a tu vám bude pridelená odberová žufanka. Tahlecta žufanka nebude na polievku!
  • Prechádzky proti štípancom! Samotný výkon služby po absolvovaní výcviku spočíva v strávení  približne 1-2 hodiny týždenne v starej dobrej bratislavskej prírode. Šmucige-nešmucige, idem!
  • Vašou úlohou bude počas prechádzky žufankou odobrať vzorky z liahnísk vo vašom rajóne (ide najmä o stojaté vodné útvary, kde nie je rybia osádka) a situáciu zdokumentovať v appke. Zozbierané dáta poslúžia našim odborníkom na veliteľstve na vyhodnotenie situácie a v závislosti od koncentrácie lariev dajú následne pokyn našim dodávateľom BTI.
  • Na podnet veliteľstva protikomárích síl preveríte účinnosť vykonaného postreku vo svojej lokalite odobratím vzoriek.

*A tiež vďaku celej Bratislavy, hrdé matky, slzy dojatých otcov a šťastlivé tváre nepoštípaných Bratislavčiat!  


Čo čaká komáre?

Pane! Eliminácia, pane! Konkrétne eliminácia účinným larvicídom na báze BTI, ktorý ničí komáre ešte v larválnom štádiu.  

Nepriateľa zničíme logicky, biologicky, technologicky a aj ekologicky. BTI (bacilus thuringiensis israelensis) sa získava z baktérie žijúcej v pôde a efektívne eliminuje larvy komárov, no pre ostatné organizmy nie je škodlivý. Použitím BTI chránime seba a to, čo v Bratislave milujeme, s nepriateľom však nemáme zľutovanie. Samotný postrek vykonáva náš dodávateľ, a to pomocou chrbtových postrekovačov, alebo letecky. 

Pýtate sa, v čom je ten trik? Žiadne triky, len krása krutej vedy. BTI vo vode vytvára parasporálne kryštálové inklúzie. Nenásytné larvy tieto inklúzie skonzumujú. Je to však pasca - nenápadný protoxín (neaktívny toxín) sa v tráviacej sústave larvy vďaka proteolytickým enzýmom larvy so špecifickým membránovým receptorom prebúdza, aktivuje a tvorí ničiace póry.

Póry pribúdajú a spôsobujú lýzu (rozpad) epitelových buniek larvy, ktoré vystieľajú jej tráviacu sústavu. Larva nepriateľa je tak do pár hodín eliminovaná. Zvnútra.

Tak a to je váš konec, nepšátelé! 

16:9 Image

Prečo je BTI jasná voľba?

  • BTI efektívne eliminuje larvy nepriateľa, no pre ostatné organizmy nie je škodlivý. Na rozdiel od chemických postrekov neohrozuje naše zdravie a nepredstavuje ani záťaž pre životné prostredie. Kým chemické postreky sa aplikujú už na vyliahnuté komáre, BTI stihne preventívne eliminovať larvy ešte skôr, ako sa z nich stanú dospelé komáre. 
  • Chemické insekticídy naopak prinášajú dokázané zdravotné riziká, majú vplyv na endokrinný systém, na plodnosť a tiež karcinogénne účinky. Aj preto plošné chemické postreky napr. v Rakúsku nevykonávajú vôbec a využívajú výhradne BTI. K tejto stratégii sme sa pridali aj my. Držíme sa tak jedného zo základných pravidiel prežitia, ktoré znie: nerozprašuj karcinogény tam, kde žiješ. Sabotáž, skrátka, nie je súčasťou našej stratégie. 
  • Na rozdiel od chemických postrekov je u nás možné BTI použiť aj v chránených oblastiach v treťom a štvrtom stupni ochrany, kde sa mnohé liahniská nachádzajú. BTI práve vďaka jeho selektívnosti môžeme používať na týchto strategických miestach a efektívnejšie tak predchádzať premnoženiu komárov.  
  • Nedostatkom chemických postrekov je aj obmedzená účinnosť, nakoľko na územie ošetrené postrekom sa veľmi rýchlo presunú komáre z liahnísk, často v chránených územiach, kde aplikácia chemického insekticídu nie je možná.

Aký je postup?

Žufanky pripraviť!

Komáre sú voči BTI úplne bezbranné. Ale len v larválnom štádiu. Na účinný zásah máme preto vždy len pár dní, takzvaný ó, sladký čas, kedy sú komáre v štádiu neškodných nič netušiacich lariev, ktoré veselo šantia v zaplavených územiach, periodických mlákach, alebo v nenápadnom sude s vodou vo vašej záhrade. Práve vtedy musíme zasiahnuť. Čím teplejšie vonku máme, tým sa skracuje čas na účinný zásah. Ten sa pohybuje od 3 týždňov na jar - až po pár dní v najhorúcejších letných obdobiach. Preto platí: Monitoring, monitoring a ešte raz monitoring! Pretože po správne načasovanom zásahu ničí BTI až 100 % lariev v liahnisku.  

 

Žiadne zaplavené územie, žiadna periodická mláka nesmie zostať nepreskúmaná. Lovci a lovkyne komárov odoberú vzorky, informácie zašlú do centrály, kde tieto dáta odborne vyhodnotíme a následne, podľa situácie, dáme pokyn na okamžitý eliminačný zásah nášmu dodávateľovi. Jakože gou, gou, gou!  


BTI vpred!

BTI je v hangároch dodávateľov pripravené a čaká na povel. Čím viac monitorujúcich lovcov a lovkýň v teréne = tým rýchlejší a efektívnejší zásah. Hemží sa to vo vzorke larvami? Nastal čas vytiahnuť zbrane. Veliteľstvo protikomárích síl vydáva povel: Vypustiť BTI!  

  • Pechota

Na základe vyhodnotenia dát z appky od lovkýň a lovcov veliteľstvo nariaďuje zásah pechoty. Chrbtový postrekovač nasadiť! Náš dodávateľ realizuje pozemný postrek  za  pomoci chrbtových postrekovačov, či v prípade potreby vhadzovaním granúl BTI do liahnisk vždy, keď hladina vody dovoľuje pozemný prístup k liahniskám, kde bol monitoringom v danom čase identifikovaný nadlimitný výskyt lariev. 

16:9 Image
  • Letectvo

Ak hladina Moravy dosiahne úroveň znemožňujúcu pozemný prístup k plochám, vypustíme na larvy BTI letecky. Dronom neuniknú. Ani helikoptére. Apokalypsa komárov teraz! 


Doeliminováno!

Po zásahu vyhodnocujeme - opäť žufankujeme a rechnujeme. Ak zasiahneme v správnom čase, milí lovci, lovkyne a lovčatá, po larvách ostanú len spomienky. Vďaka správnemu načasovaniu BTI ničí 100 % lariev v liahnisku.

Hjústne, nemáme problém! 

 


  


Najdôležitejšia otázka zostala však zatiaľ nezodpovedaná - robia to takto aj v Rakúsku?

Já, doch! Ale, samozrejme.   

◼  Rakúšania vôbec nepoužívajú plošné postreky chemickými insekticídmi. Okrem rizík, pokiaľ ide o zdravie obyvateľov a životné prostredie, je ich nedostatkom aj obmedzená účinnosť, nakoľko na územie ošetrené postrekom sa veľmi rýchlo presunú komáre z liahnísk, často v chránených územiach, kde aplikácia chemického insekticídu nie je možná. 
 
◼  Rakúšania, rovnako ako my, používajú larvicíd BTI. Avšak, zatiaľ čo Bratislava v minulosti s komármi nerobila nič, a keď prišlo k ich premnoženiu, bola vyhlásená kalamita a aplikoval sa škodlivý chemický postrek, Rakúšania získavajú skúsenosti s aplikáciou biologického postreku už od roku 2005. Postrek je spojený s rozsiahlym monitoringom liahnísk komárov a aplikuje sa na larvy skôr, ako sa z nich vyliahnu štípajúce komáre. Skoršia alebo neskoršia aplikácia BTI už na komárov nemá žiaden vplyv. Správna aplikácia v správnom čase je naopak vysoko účinná. 

◼  Na monitoring rovnako využívajú školené dobrovoľníčky a dobrovoľníkov a v nevyhnutných prípadoch tiež využívajú leteckú aplikáciu BTI. 


I keď v Bratislave nemáme Maratón mieru, mier si tu nesmierne vážime, milujeme ho a pestujeme ho. Moskýty však prekračujú hranice, prekročili hranice našej trpezlivosti a tiež sa neštítia prekračovať ani hranice osobné. Ich odpoveďou na snahy o mierové rokovania boli štípance nielen prvého, ale aj druhého, tretieho a dokonca aj štvrtého stupňa a to nemôžeme akceptovať, že jo? Postavme sa hordám komárov spoločne. Urobme tak s vervou za slobodnú Bratislavu, slobodné večery na terase, za slobodné ničnerobenie, za slobodné makanie v záhradke, za slobodu na samote, ale aj v kruhu/bubline blízkych, za slobodné túry a prechádzky, za slobodné rána, za slobodné dlhé západy slnka a za všetko, čo k tomu patrí

Za šťastlivé leto!


Ešte ste sa neprihlásili? Tak sa prihláste k Lovcom komárov TU.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na [email protected].