Medzinárodná spolupráca

Zahraničné mestá

Medzinárodné organizácie

Štruktúry EU

Cezhraničná spolupráca

Strategické projekty a iniciatívy

Spolupráca s veľvyslanectvami

Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky je sídlom diplomatických misií mnohých krajín a viacerých medzinárodných organizácií. Početný diplomatický zbor obohacuje mesto a dotvára jeho kultúrno-spoločenskú pestrosť. Veľvyslanectvá a diplomatické misie zohrávajú významnú a nezastupiteľnú rolu pri rozvoji vzájomných vzťahov v oblastiach ako ekonomika, obchod, kultúrna spolupráca, vzdelávanie a cestovný ruch.

Prítomnosť diplomatických zastúpení v Bratislave má pre mesto potenciál veľkého prínosu. Systematická práca s diplomatickým zborom môže mestu pomôcť vytvoriť nové partnerstvá, sprostredkovať účasť v nových projektoch a celkovo obohatiť život mesta a jeho obyvateľov.

Praktická spolupráca mesta s veľvyslanectvami sa prejavuje napr. formou spolupráce pri organizovaní a podpore kultúrno-spoločenských podujatí a odborných konferencií, účasti sa na spoločných projektoch, vzájomnej propagácie, poskytovania spolupráce pri nadväzovaní užitočných kontaktov, ale aj sponzorstva projektov určených pre Bratislavčanov.