Mestská hromadná doprava

Jediným poskytovateľom MHD na území mesta Bratislava je Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť. Prevádzkuje trolejbusovú, autobusovú a električkovú dopravu a jeho 100% vlastníkom je mesto Bratislava. Bližšie informácie o cestovných poriadkoch, mapách MHD, cestovných lístkoch, vyhľadávaní spojenia a iné nájdete na stránke www.dpb.sk.