Mestský kontrolór

Dokumenty v tejto časti umožňujú občanovi zoznámiť sa s výsledkami vnútornej kontroly samosprávy. Sú tu informácie týkajúce sa plánov a výsledných správ kontrolnej činnosti.

Mestský kontrolór

Ing. Marián Miškanin, PhD.

Telefón: +421 259 356 820
Telefón: +421 259 356 821

E-mail: [email protected]

Adresa:
Biela ulica č. 6, 2. poschodie
814 99 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Mestský kontrolór 
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava