Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály

Z  dôvodu nevyhnutnej modernizácie Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály je od minulého roka (od 22. júna 2019) na viacerých miestach Karlovej Vsi a  Dúbravky postupne obmedzovaná doprava, vrátane výluky električiek na časti radiály, s čím súvisia aj viaceré zmeny v režime MHD. Ide o  modernizáciu naplánovanú a vysúťaženú ešte bývalým vedením mesta, financovanú z  fondov EÚ. Bez tejto modernizácie by kvôli havarijnému stavu radiály hrozilo jej kompletné odstavenie.

Karloveská radiála denne prepraví do mesta a  z  mesta viac ako 30.000 cestujúcich, takže dopad na dopravu aj na komfort obyvateľov Karlovej Vsi a Dúbravky bude v danom čase veľký. Vo výsledku však obyvateľom týchto mestských častí, ale aj všetkým Bratislavčanom, prinesie vyššiu úroveň cestovania a bývania.

Etapa Molecova - Tunel

2. máj - koniec septembra 2020   

Od 2. mája 2020 budú prebiehať práce na najdlhšom a najkomplikovanejšom úseku trate od tunela pod hradom po Molecovu. V tomto úseku bude kompletne vylúčená električková doprava a spojenie do Karlovej Vsi a Dúbravky bude riešené náhradnou autobusovou dopravou. Vzhľadom na charakter stavebných prác - výmena koľajníc a úprava koľajového zvršku aj spodku - budú modernizáciu sprevádzať aj viaceré dopravné obmedzenia pre individuálnu automobilovú dopravu. Obmedzenia by mali trvať do septembra 2020, kedy má byť Dúbravsko-Karloveská radiála kompletne zmodernizovaná.

Zmena organizácie cestnej dopravy

Automobilová doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu v úseku od tunela po Molecovu v smere do Karlovej Vsi, a v smere do centra mesta v úseku za mostom Lafranconi po River park.

Kvôli rekonštrukcii trate bude na Karloveskej vylúčené ľavé odbočenie z mesta na Molecovu smerom na Dlhé diely. Automobily aj autobus X33 budú električkovú trať prechádzať na úrovni bývalej zastávky Jurigovo námestie, vrátia sa naspäť ku križovatke na Molecovej a na Dlhé diely budú pokračovať pravým odbočením.

Dočasné dopravné obmedzenia súvisiace s dokončovacími prácami ešte z prvej etapy rekonštrukcie Dúbravsko-Karloveskej radiály budú aj v úseku medzi Molecovou a zastávkou Záluhy, tie sa však budú postupne s dokončenými prácami uvoľňovať do normálneho režimu prevádzky. Zároveň na Karloveskej pri odbočení na Borskú v smere z centra bude v jednom úseku doprava presmerovaná do protismeru.

Vzhľadom na dopravné obmedzenia, ktoré od 2. mája vzniknú na nábreží a pri križovatke Karloveská a Molecova, odporúčame vodičom z Dúbravky vyhnúť sa Karloveskej ulici a na spojenie s centrom mesta využiť Harmincovu a Janka Alexyho.Zmeny v prevádzke MHD

Zmeny premávky sa dotknú električiek číslo 4 a 9. Tie budú obsluhovať spojenie medzi Zlatými pieskami a centrom mesta, resp. medzi Ružinovom a centrom mesta. Prestupný bod na náhradnú autobusovú dopravu v smere do Karlovej Vsi a Dúbravky bude na Námestí Ľudovíta Štúra.

Linka číslo 4 v smere zo Zlatých pieskov resp. ŽST Nové Mesto bude skrátená po okruh Kamenné námestie – SND – Nám. Ľ. Štúra – Šafárikovo nám. – Kamenné nám. – smer Nové Mesto.

Skrátená bude aj linka číslo 9 v smere z Ružinova, ktorá bude z Námestia SNP pokračovať k SND – Nám. Ľ. Štúra – Šafárikovo nám. – Námestie SNP – smer Ružinov.

Spojenie s Dlhými dielmi zabezpečí náhradná autobusová linka X33 od nového SND cez Molecovu a na Dlhé diely v smere Kuklovská.

Náhradná autobusová linka číslo X5 nahradí električkovú dopravu v smere do Dúbravky od nového SND cez Molecovu až do Dúbravky Pri kríži. 

Linka 32 bude mať posilnený interval na 7,5 minúty v rannej špičke a 15 minút od dopoludnia do večera.

Linky 33 a 133 budú nahradené linkou X33.

Náhradné autobusové linky X5 a X33 budú medzi centrom mesta a Molecovou premávať s celodenným kombinovaným intervalom 3-4 minúty, čím zachováme súčasný interval električkových liniek 4 a 9. Linka X5 medzi Molecovou a Dúbravkou, a linka X33 medzi Molecovou a Dlhými dielmi budú od Molecovej pokračovať so 7,5 minútovým intervalom.

Dočasné riešenie križovatky Molecova - Karloveská

Kvôli rekonštrukcii trate bude na Karloveskej vylúčené ľavé odbočenie z mesta na Molecovu smerom na Dlhé diely. Automobily aj autobus X33 budú električkovú trať prechádzať na úrovni bývalej zastávky Jurigovo námestie, vrátia sa naspäť k Molecovej a na Dlhé diely budú pokračovať pravým odbočením.

Autobusová zastávka „Molecova“ na Karloveskej ul. pre linky 139, x5 a N34 bude premiestnená: v smere Jurigovo námestie za križovatku Molecova – Karloveská približne 150 m za pôvodnú polohu (za čerpaciu stanicu Shell) a v smere Botanická záhrada pred križovatku Molecova – Karloveská pred križovatku – v priestore odbočovacieho jazdného pruhu na Dlhé diely, približne 100 m pred stálu polohu.

Autobusová zastávka „Molecova“ pre linky 32, x33 a N33 v smere Botanická záhrada bude premiestnená pred križovatku Molecova – Karloveská na ulicu Molecova, približne 100 m pred stálu polohu.


  

Dúbravsko-Karloveská električková radiála bude po kompletnej modernizácii bezpečnejšia, rýchlejšia a  odhlučnená.  

 • Cestovanie z  konečnej zastávky električiek v Dúbravke k zastávke  Tunel sa po modernizácii skráti o 3 min. aj vďaka preferencii električiek na všetkých križovatkách.  
 • Veľké prestupné uzly (zastávky Molecova a  Damborského) budú riešené ako integrované prestupné zastávky, čím bude zabezpečená minimalizácia kolízneho prestupu, pri ktorom dnes prestupujúci musia využívať priechody cez viaceré cestné komunikácie. 
 • Dôjde k vybudovaniu nových nástupísk zastávok väčšinou v ich pôvodných polohách. Nástupiská zastávok budú vybavené osvetlenými prístreškami pre cestujúcich s dostatočnou kapacitou pre daný uzol, automatmi na výdaj cestovných lístkov, ako aj elektronickým informačným systémom. Prístup k nim bude bezbariérový.  
 • Vjazd električiek do obratiska v  Karlovej Vsi bude umožnený aj zo smeru Dúbravka, čo prispeje k uľahčeniu riešenia náhradnej dopravy počas mimoriadnych odstávok električkovej premávky. 

  

V prvej etape modernizácie od 22. júna 2019 do konca septembra 2019 príde k  výluke električiek od Molecovej ulice až po konečnú v Dúbravke.

 • Táto najnáročnejšia časť modernizácie bude prebiehať hlavne počas letných prázdnin, kedy je nápor cestujúcich v  ranných aj popoludňajších špičkách najmenší.
 • Výluka električiek v  čase modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály bude riešená náhradnou autobusovou dopravou (linka X5)  a posilnením liniek 29, 83 a 84.  
 • Náhradná doprava bude riešená autobusovou kyvadlovou dopravou v trojminútovom, resp. v šesťminútovom intervale linkou X5 tak, aby v  plnej miere prepravila všetkých cestujúcich z električiek. V pracovných dňoch bude na striedačku jeden spoj končiť v Karlovej Vsi a každý druhý pôjde do Dúbravky, vďaka čomu bude v Karlovej Vsi interval medzi spojmi 3 - 4 minúty. Cez voľné dni pôjdu v intervale 7 - 8 minút všetky spoje až do Dúbravky. V  tomto režime bude MHD v danom úseku fungovať od 22. júna 2019 do konca septembra 2019. 
 • Na zvýšenie kapacity a komfortu cestujúcich z a do Dúbravky bude na nosných autobusových linkách 83 a 84 interval 4 - 5 minút v špičke, 7 - 8 minút v sedle a 10 minút cez víkend (pre linku 83). Linky 83 a 84 budú obsluhované najkapacitnejšími vozidlami Dopravného podniku Bratislava – Mercedes Benz Capacity. Linky 83 a 84 priamo spájajú Dúbravku s centrom mesta (uzol Zochova/Kapucínska). 
 • Z dôvodu neexistencie obratiska električiek na Molecovej budú do Karlovej Vsi vypravované výlučne obojsmerné električky, ktoré sa budú “otáčať” na výhybke podobne ako na dočasnej konečnej zastávke električiek v Petržalke.  

  

Po ukončení prvej etapy sa spustí doprava električiek na koniec Karlovej Vsi a  náhradná autobusová doprava (linka X5) bude ďalej zabezpečovať dopravu z  obratiska v Karlovej Vsi ďalej do Dúbravky. V  tomto režime bude MHD fungovať do ukončenia tejto etapy modernizácie, t. j. do 20. decembra 2019.

 • Pre zlepšenie spojenia Dúbravky s  mestom prostredníctvom autobusov MHD budú prijaté opatrenia (bus pruhy a  zmena v  organizácii dopravy na križovatkách v západnej časti mesta), ktoré zabezpečia rýchlejší prechod autobusov MHD z a do Dúbravky.  
 • Mestská hromadná doprava bude aj na trase linky X5 a na trase liniek 83/84 vďaka preferenčným opatreniam rýchlejšia ako jazda autom.  

  

Dopravné obmedzenia počas modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály sa budú týkať aj individuálnej automobilovej dopravy, keďže kvôli manipulačným prácam bude spravidla  jeden zo štyroch jazdných pruhov zatvorený.  

 • Všetka cestná doprava cez Karlovu Ves v  smere z  Dúbravky bude vedená v  dvoch pruhoch a  cestná doprava v  smere do Dúbravky pôjde len jedným vyhradeným pruhom. Výnimku budú tvoriť úseky, kde bude prebiehať modernizácia podchodov (v 1. etape podchod Borská a v  2. etape podchod Damborského), kde bude celá cestná doprava presmerovaná do dvoch pruhov len na jednej strane električkovej trate.  
 • V  smere do Dúbravky bude aj pri jednom jazdnom pruhu umožnené individuálnej automobilovej doprave obiehať autobusy MHD v  mieste ich zastávok.  

  

Modernizáciou Dúbravsko-Karloveskej radiály v  jej prvých dvoch etapách budú sčasti dotknutí aj obyvatelia mestských častí Lamač, Záhorská Bystrica a  Devínska Nová Ves, ktorí na spojenie s mestom využívajú individuálnu automobilovú dopravu.

 • Kvôli eliminácii tvorby zápch z dôvodu zvýšenej premávky automobilov z  Dúbravky po ulici Janka Alexyho bude na križovatke Lamačská cesta/Janka Alexyho v smere  z Lamača upravená prednosť v jazde pri odbočení vľavo na diaľničný pripájač. Znamená to, že obyvatelia týchto mestských častí sa stále budú môcť napojiť na diaľničný obchvat (smer tunel Sitina), ale budú musieť dať prednosť vozidlám z Dúbravky. Odporúčame im preto využiť radšej vjazd na diaľnicu v Lamači (Bory).  
 • Cestujúci, ktorí budú cestovať z  Lamača v smere na Patrónku, budú môcť aj ďalej v  nezmenenej podobe využívať spojenie po Lamačskej ceste. Uvedené dopravné obmedzenie je časovo ohraničené do skončenia modernizácie Dúbravsko - Karloveskej radiály v  decembri 2019.  

  

Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály je po stavbe obchvatu D4/R7 druhá významná dopravná stavba na území Bratislavy, ktorá si vyžiada veľkú zmenu v  organizácii dopravy a viacero dopravných obmedzení, avšak vo výsledku prispeje k  lepšej dopravnej situácii v  našom meste. Ďalšou takouto stavbou bude pripravované predĺženie električkovej trate do Petržalky s  termínom ukončenia do roku 2023. 

Sme si vedomí dočasného zníženia komfortu cestujúcich MHD aj automobilovou dopravou a  prosíme Bratislavčanky, Bratislavčanov aj návštevníkov Bratislavy o  trpezlivosť a  zhovievavosť, ktorá nám všetkým pomôže k  skoršiemu zlepšeniu dopravy v  našom meste.  

Zvládneme to!

  


Verejné predstavenie projektu

streda 12. júna 2019 o 17.00 hod.
Karloveské centrum kultúry - Molecova 2

Udalosť na Facebooku

Primátor hlavného mesta Matúš Vallo, starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová a starosta Dúbravky Martin Zaťovič vás pozývajú na verejné predstavenie projektu Modernizácia Dúbravsko – Karloveskej električkovej radiály, ktoré sa bude konať v stredu 12. júna 2019 o 17:00 h v Karloveskom centre kultúry na Molecovej 2.

Modernizácia električkovej radiály prinesie obyvateľkám a obyvateľom Karlovej Vsi a Dúbravky rýchlejšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie cestovanie verejnou dopravou. Vedenie mesta a mestskej časti spoločne s Dopravným podnikom a odborníkmi vám odprezentujú harmonogram prác, výluk, dopravné riešenia a radi vám odpovedia na vaše otázky.