Najväčší bikesharingový systém na Slovensku – Slovnaft BAjk

Hlavné mesto SR Bratislava a spoločnosť Slovnaft spustili najväčší bikesharingový systém na Slovensku pod názvom Slovanft BAjk. Systém bude celkovo pozostávať z 90 dokovacích staníc a 750 smart bicyklov. Bicykle budú k dispozícii v štyroch mestských častiach – Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka. Aktuálne prebieha prvá fáza projektu, ktorou je inštalácia dokovacích staníc. Následne sa začne pilotná prevádzka, ktorá bude spustená pred letnými prázdninami 2018.
 
Už v nasledujúcich týždňoch začnú v uliciach Bratislavy pribúdať dokovacie stanice. Prvých 10 smart staníc, prostredníctvom ktorých si bude možné zapožičať bicykel a 80 klasických dokovacích staníc nainštalujú Slovnaft s hlavným mestom SR Bratislavou v štyroch najľudnatejších mestských častiach Bratislavy. Miesta staníc boli vyberané tak, aby bolo možné čo najjednoduchšie napojenie užívateľov na cyklotrasy a prestupy v rámci využívania bratislavskej mestskej hromadnej dopravy. Dokovacie stanice budú rozmiestnené vo vzdialenosti približne 300 až 500 metrov. Spočiatku však budú nefunkčné, a to až do spustenia krátkej, maximálne 48-hodinovej testovacej fázy s vybranými užívateľmi. Bezprostredne po nej bude pred letnými prázdninami, teda koncom 2. štvrťroka 2018, spustená pilotná fáza projektu pre verejnosť.
 
Smart bicykle pre bratislavský bikesharing sa vyrábajú v Európskej únii na kľúč, podľa požiadaviek oboch partnerov projektu. Každý bicykel obsahuje okrem zabudovaného počítača aj GPS, vďaka ktorému bude neustále monitorovaný. Špeciálny hliníkový rám zabezpečuje nižšiu váhu bicykla, a tým aj komfortnejšiu jazdu v porovnaní s inými bicyklami využívanými v rámci bikesharingových systémov naprieč Európou. Bratislavské Slovnaft BAjky sú vyrobené zo špeciálneho materiálu, čo eliminuje ich poškodenie či krádež.
 
Využívanie bikesharingu prinesie užívateľovi štyri základné benefity – rýchlejšiu prepravu po hlavnom meste, úsporu nákladov za dopravu, zlepšovanie fyzickej kondície, a rovnako aj úsporu emisií, čím bude chrániť životné prostredie.
Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke - https://slovnaftbajk.sk/.