Neštátne školstvo

Zoznam súkromných škôl/školských zariadení a cirkevných škôl/školských zariadení, ktorým hlavné mesto poskytuje dotácie na mzdy a prevádzku, vrátane výšky dotácie za príslušný kalendárny rok.