Občiansky rozpočet

Hlavné mesto ponúka občanom možnosť spolurozhodovania o rozpočte mesta formou občianskeho rozpočtu už od roku 2011. Cieľom občianskeho rozpočtu je napĺňanie potrieb obyvateľov, modernizácia správy vecí verejných, transparentnosť verejného rozhodovania a predchádzanie klientelizmu a korupcii. Zapojeným občanom a subjektom umožňuje občiansky rozpočet kontrolovať verejné výdavky.

Zhromažďovanie podnetov od obyvateľov prebieha vyplnením formulára na webovej stránke mesta bratislava.sk a na pracovisku Služby občanom v budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Návrhy občanov, ktoré spĺňajú podmienky, sú zaradené do verejného prerokovania. V záverečnej fáze sa vybrané návrhy z burzy nápadov predložia na celomestské hlasovanie verejnosti na internete. Posudzujú sa nápady, ktoré je možné zrealizovať v rámci kompetencií hlavného mesta a vyčlenenej finančnej čiastky z mestského rozpočtu.