Ochrana majetku

Chcete zveriť ochranu svojho majetku do rúk profesionálov? Ponúkame Vám riešenie - pripojenie na pult centralizovanej ochrany. Bezpečne ochránime Váš majetok pred nežiaducimi návštevníkmi. Pracujeme kvalitne, rýchlo, spoľahlivo a diskrétne.
Zákazníkom poradíme vo výbere bezpečnostného systému, poradíme ako správať, aby ste minimalizovali rizika okradnutia a vykonáme nevyhnutné kroky k pripojeniu Vášho objektu na náš pult centralizovanej ochrany a efektívnemu zásahu pracovníkov mestskej polície pri ochrane Vášho majetku.


Pripojenie objektu na náš pult  je možné realizovať :

  • prostredníctvom telefónnej siete
  • prostredníctvom rádiovej siete mobilných  operátorov
  • prostredníctvom rádiovej siete Global 2

Svoju činnosť vykonávame od  roku 1996, kedy vznikol podnikateľský subjekt Hlavného mesta SR Bratislavy, prevádzka Gunduličova. Zásahovú činnosť na objekty vykonávajú pracovníci Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí v prípravnej etape vypracovávajú plán zásahu a oboznamujú sa  s lokalizáciou objektu.
Samotná funkcia pultu centralizovanej ochrany (PCO) spočíva v monitorovaní správ z EZS. Akákoľvek nepovolená zmena v stave chráneného objektu (neoprávnený vstup až po násilné vniknutie) je odovzdaný zo systému na objekte okamžite na PCO. Po prijatí  poplachového signálu operátor okamžite vysiela na miesto zásahovú skupinu – policajnú hliadku mestskej polície, ktorá priebežne informuje o stave na objekte.  Zásahová skupina je v neustálom rádiovom spojení s operátorom PCO. Takto je možné okamžite zaistiť súčinnosť napr. POLICIE, HASIČOV, ale aj kontaktných osôb.  Zásahová skupina vybavená technickými a donucovacími prostriedkami (vrátane krátkych guľových zbraní), vykoná  po príjazde k objektu jeho kontrolu, zasiahne proti  prípadnému páchateľovi a zabraní vzniku ďalších majetkových škôd.

Základné služby PCO:

  • nepretržité sledovanie objektov operátorom PCO
  • v prípade prijatia signalizácie narušenia, vyslanie ozbrojenej zásahovej skupiny
  • využívanie  hesla pri výmene informácii o stráženom objektu
  • kontrola  automatických testov a spojenia v rádiovej sieti Global 2
  • sledovanie výpadkov siete a napätia záložného zdroja, informovanie užívateľov o týchto skutočnostiach
  • pravidelné mesačné zasielanie výpisov informácii z vášho objektu
  • súčinnosť zásahovej skupiny a servisného technika pri zisťovaní  príčin poplachu

V prípade záujmu o pripojenie stačí informovať telefonicky čísle 02/59 980 612, mailom na:  [email protected], prípadne zaslať nezáväznú prihlášku, ktorá sa nachádza na našej webovej stránke www.pult.bratislava.sk. Tu nájdete aj všetky informácie ohľadne ochrany Vášho majetku a pripojenia na náš pult. Na požiadanie Vám zodpovieme všetky otázky ohľadne pripojenia a tiež poradíme ako vhodne zabezpečiť Váš majetok.

Pult centrálnej ochrany Hlavného mesta SR Bratislavy –  Váš pocit bezpečia!