Odborné komisie

Komisia pre diela vo verejnom priestore

Komisia pre diela vo verejnom priestore je poradným orgánom primátora vo veci posudzovania umiestňovania, premiestňovania a demontáže pomníkov, pamätníkov a umeleckých diel vo verejnom priestore.

Činnosť komisie organizačne zabezpečuje oddelenie kultúry Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

Zoznam členov

Riadni členovia/členky:

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.                                                                 

PhDr. Ivo Štassel

Ing. arch. Žitňanský

Náhradní členovia/členky:

 PhDr. Jana Hamšíková

Mgr. art. Katarína Máčková

Mgr. Zoja Droppová

Externí experti komisie:  

Doc. Ing.arch. Pavol Pauliny, PhD.

Ing. arch. Jakub Kopec

Mgr. Sabina Jankovičová, ArtD


Názvoslovná komisia

Názvoslovná komisia je poradným orgánom primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Jej uznesenia sú prijímané ako expertný názor, zohľadňovaný v procese určovania názvov verejných priestranstiev v Bratislave.

 

Aktuálny zoznam členov:

  1. Mgr. Árpád Korpás, OZ Bratislavské rožky/ Pozsonyi Kifli Polgári Társulás
  2. Mgr. Ján Kúkel, Archív mesta Bratislavy
  3. Ing. Eva Miklušová, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
  4. prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, Historický ústav SAV
  5. Ing. Mgr. Andrej Svorenčík, M.S., PhD., Univerzita v Mannheime
  6. Mgr. Iveta Vančová, Jazykovedný ústav SAV
  7. PhDr. Ivo Štassel, Mestský ústav ochrany pamiatok
  8. Ing. Milota Sidorová PhD., Metropolitný inštitút Bratislavy
  9. Mgr. art. Matúš Maťátko, OZ Post Bellum

Tajomníčka komisie:

Mgr. Katarína Lukyová

+421-2-59356597

[email protected]