Bratislavská vodárenská spoločnosť

Obchodná spoločnosť

Spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. bola založená v súlade s rozhodnutím č. 853 o privatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky zo dňa 2.10.2002, spis č. KM–1306/2002.

Spoločnosť je prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Bratislavskom kraji, časti Trnavského kraja (okresy Skalica, Senica) a časti Trenčianskeho kraja (okres Myjava). Do základného imania BVS a. s. bol vložený celý majetok zrušeného štátneho podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava a časť majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie. Akcionármi spoločnosti sú obce a mestá v územnej pôsobnosti spoločnosti, pričom majoritným akcionárom je hlavné mesto SR Bratislava.Výročné správy


Dôležité dokumenty


Vedenie

JUDr. Peter Olajoš

  • predseda predstavenstva - CEO

Ing. Emerich Šinka

  • člen predstavenstva - CFO

Ing. Matúš Letko

  • člen predstavenstva - CSO

Ing. Ladislav Kizak

  • člen predstavenstva - CTO

Ing. Marián Havel

  • člen predstavenstva - CIO


Zloženie akcionárov:

Počet akcionárov: 89


Majoritný akcionár: 

Hlavné mesto SR Bratislava – podiel akcií 59,290 %

 

Ostatní akcionári: 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. – vlastné akcie 8,431 %
Ostatné obce a mestá – podiel akcií 32,279 %


Kontaktné údaje

Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48
826 46 Bratislava

+421 850 123 122

http://www.bvsas.sk/sk/

[email protected]

Komentáre