Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Príspevková organizácia

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) bolo zriadené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 20. 11. 2003 a vzniklo splynutím príspevkových organizácií Mestské kultúrne stredisko, Bratislavská informačná služba a Park kultúry a oddychu.

BKIS na základe svojej zakladateľskej listiny poskytuje rôzne typy podpory pre aktérov v oblasti kultúry a verejného života, ktorými podnecuje celoročný rozvoj spoločenského a kultúrneho života na celom území mesta Bratislavy. Organizuje vlastné podujatia, je dramaturgom festivalu Kultúrne leto, pripravuje Vianoce v Bratislave a cyklus vychádzok Rande s mestom, podieľa sa na Bratislavských mestských dňoch  a vytvára partnerstvá a spolupráce. Poskytuje nefinančnú podporu prostredníctvom otvorenej výzvy, a to vo forme potrebného servisu, technického a materiálového zabezpečenia, či efektívnej komunikácie. Zabezpečuje tak priaznivé podmienky pre kultúrne a komunitné aktivity občanov, ktoré pomáhajú vytvárať vzťah obyvateľov k mestu a mestským častiam a prispievajú k rozvoju kvality života v meste.

 

BKIS spravuje objekty pridelené Magistrátom hlavného mesta, koncertno-výstavnú sieň Klarisky a od roku 2010 aj Divadlo P. O. Hviezdoslava (DPOH). DPOH je umelecká scéna s vlastným repertoárom, miesto významných projektov a udalostí v oblasti kultúry a vzdelávania a otvorený priestor pre invenčné spolupráce  a výnimočné umelecké zážitky.

 

Zároveň BKIS organizuje kurz Sprievodca cestovného ruchu s akreditáciou Ministerstva kultúry SR, ktorý vznikol pred viac ako 60 rokmi a je jedinečný svojou špecializáciou na Bratislavu.


Dôležité dokumenty


Vedenie

Mgr. Katarína Hulíková, riaditeľka

tel.: +421 903 623 400

e-mail: [email protected]


Kontaktné údaje

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Hviezdoslavovo námestie 20
815 15 Bratislava

+ 421 911 160 060

http://www.bkis.sk

https://dpoh.sk/

[email protected]

Komentáre