MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Príspevková organizácia

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy je mestskou príspevkovou organizáciou od roku 1991. Tento podnik s vyše 200 zamestnancami spravuje, udržiava a prevádzkuje 18 cintorínov a bratislavské krematórium.

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy zabezpečuje aj tzv. doplňujúce činnosti, ako pohrebné služby, prevoz zosnulých doma i v zahraničí, výrobu a predaj vencov, kvetinových výrobkov, predaj sakrálnych predmetov. Tu sa vedie aj digitálna evidencia hrobových, urnových a hrobkových miest vrátane grafického zobrazenia pohrebísk.

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy zabezpečuje ročne okolo 1 500 pohrebných obradov a 3 000 kremačných obradov v Krematóriu. Pohrebné a kremačné obrady vykonáva i pre súkromné pohrebné služby.


Vedenie

Robert Kováč, riaditeľ, tel.: +421 2 507 001 01, e-mail: [email protected]


Kontaktné údaje

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Šafárikovo námestie č. 3
811 02 Bratislava

Informácie: +421 250 700 139

Pohrebná služba: +421 250 700 140
Prevoz zosnulých (NON-STOP služba, Trnavská cesta 100): +421 243 426 066, +421 903 409 979

[email protected]

http://www.marianum.bratislava.sk

http://www.marianum.sk

Komentáre