Múzeum mesta Bratislavy

Príspevková organizácia

Po rekonštrukcii Starej radnice sa administratívne aj odborné pracoviská opäť vrátili z dočasného sídla na Židovskej ulici naspäť do priestorov Starej radnice.

Mestské múzeum v Bratislave, založené v roku 1868, dokumentuje históriu Bratislavy. Zbierky mimoriadnej umeleckohistorickej hodnoty dokladajú dejiny mesta od najstarších dôb prostredníctvom archeologických nálezov, pamiatok na bohatú remeselnú činnosť i priemysel, vinohradníctvo, dejiny farmácie, kultúrny i spoločenský život, zbierky etnografického charakteru ale i numizmatiky. Zameranie múzea reprezentujú aj jeho jednotlivé expozície.


Dôležité dokumenty


Vedenie

Mgr. Zuzana Palicová, riaditeľka, tel.: +421 232 181 312, e-mail: [email protected]


Kontaktné údaje

Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 1
815 18 Bratislava

+421 259 100 812
+421 259 100 811
fax: +421 254 434 631

http://www.muzeum.bratislava.sk

[email protected]

Komentáre