Odvoz a likvidácia odpadu a. s.

Obchodná spoločnosť

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a. s. bola založená zakladateľskou listinou dňa 10.7.1992 a jej jediným akcionárom so 100% podielom je hlavné mesto SR Bratislava. Jej poslaním je zabezpečiť na území Bratislavy kvalitné a efektívne služby v oblasti zberu a odvozu komunálneho a drobného stavebného odpadu.

Spoločnosť má na území Bratislavy dominantné postavenie v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a nezastupiteľné miesto v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta SR Bratislavy. Popri svojej hlavnej činnosti, ktorou je zber, odvoz a spaľovanie komunálneho odpadu, realizuje i doplnkové služby, ako sú dotrieďovanie odpadu vyzbieraného v systéme separovaného zberu, odvoz odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, spaľovanie privezeného odpadu, výroba a predaj elektriny a predaj druhotných surovín.


Transparentné výberové konania


Výročné správy


Dôležité dokumenty


Vedenie

Ing. Mgr. Ivan Sokáč, MBA, PhD.

  • predseda predstavenstva - CEO

Ing. Vladimír Lukáč

  • člen predstavenstva - CFO

Ing. Andrej Rutkovský

  • člen predstavenstva - CTO


Zloženie akcionárov

Hlavné mesto SR Bratislava - podiel akcií 100%


Kontaktné údaje

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
OLO a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

+421 2 501 101 01 (sekretariát GR)
+421 2 501 101 11 (zákaznícka linka)
Fax: +421 2 501 102 22

http://www.olo.sk

[email protected]

[email protected](oddelenie služieb zákazníkom)

Komentáre