Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava (STaRZ)

Príspevková organizácia

STaRZ vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti. Vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov a návštevníkov mesta Bratislavy.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní STaRZ najmä tieto úlohy:

  • spravuje a zabezpečuje prevádzku mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov
  • organizuje športové a športovo-kultúrne podujatia
  • zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných a športových zariadeniach
  • zabezpečuje využívanie telovýchovných, rekreačných a športových zariadení formou krátkodobého prenájmu na športovú činnosť
  • spracúva koncepcie rozvoja všetkých cyklistických trás na území mesta Bratislavy v spolupráci s mestskými časťami, koordinuje činnosti súvisiace s vytváraním siete cyklistických trás s aktivitami dotýkajúcimi sa ich výstavby
  • vykonáva správu, údržbu a výstavbu hlavných cyklistických trás na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Vedenie

Ladislav Križan, PhD., riaditeľ, e-mail: [email protected]


Kontaktné údaje

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy (STaRZ)
Junácka 4
831 04 Bratislava 3

+421 244 373 327
fax: +421 244 373 426

http://www.starz.bratislava.sk

http://www.starz.sk

[email protected]

Komentáre