Základná umelecká škola Eugena Suchoňa

Základná umelecká škola

  • tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný, špeciálne: aj pre deti zdravotne postihnuté
  • štátna

Vedenie

Mgr. Zuzana Horváthová, riaditeľka, tel.: +421 264 364 387
Mgr. art. Ivan Kováčik, štatutárny zástupca, tel.: +421 264 364 387
Mgr. art. Ivan Kováčik, pedagogický zástupca riaditeľa
Mgr. art. Zuzana Fabianová, pedagogický zástupca riaditeľa


Kontaktné údaje

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa - Batkova 2
Batkova 2
841 01 Bratislava-Dúbravka

+421 264 364 387
+421 911 121 733

http://www.zusesuchona.bratislava.sk

[email protected]

Komentáre