Základná umelecká škola, Istrijská 22

Základná umelecká škola

tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný


Vedenie

Mgr. Vladimír Dianiška, riaditeľ, tel.: +421 264 761 142, e-mail: [email protected]

Milan Jendruch, zástupca riaditeľa, tel.: +421 911 930 443, e-mail: [email protected]

Mgr. Júlia Pokludová, PhD., zástupca riaditeľa, tel.: +421 918 519 502, e-mail: [email protected]


Kontaktné údaje

Základná umelecká škola - Istrijská 22
Istrijská 22
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves

+421 910 930 443 (riaditeľ)
+421 264 761 142

http://www.umelecka-skola.sk/

http://www.zusistrijska.bratislava.sk/

[email protected]

Komentáre