Základná umelecká škola Jozefa Kresánka

Základná umelecká škola

  • tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor
  • štátna

Vedenie

Mgr. Miriam Trgová, riaditeľka, tel.: +421 265 443 932

Anna Buranovská, zástupkyňa riaditeľky školy, keyboard, e-mail: [email protected]
Mgr. Iveta Majláthová, štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy, klavír, korepetícia HO, e-mail: [email protected]
Mgr. Ľubomír Današ, zástupca riaditeľky školy, korepetícia TO, e-mail: [email protected]


Kontaktné údaje

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka - Karloveská 3
Karloveská 3
841 04 Bratislava-Karlova Ves

+421 265 420 465

http://www.zuskresanka.sk

[email protected]

Komentáre