Základná umelecká škola, Vrbenského 1

Základná umelecká škola

tanečný, výtvarný, hudobný, literárno - dramatický odbor


Vedenie

Mgr. Vladislav Katrinec
riaditeľ

+421 244 884 543

[email protected]


Kontaktné údaje

Základná umelecká škola
Vrbenského 1
831 53 Bratislava


+421 244 884 543 (riaditeľ)
+421 2 52 622 457 (zástupca)
+421 2 52 622 456 (ekonomické a personálne oddelenie)


http://www.zusvrbenskeho.eu/


[email protected]

[email protected]

[email protected]

Komentáre