Organizácie mesta

Bratislava má porovnateľný počet mestských kultúrnych, športových a rekreačných inštitúcií, ako väčšina vyspelých európskych miest. Hlavným mestom sú prevádzkované nasledovné: