Organizačná štruktúra

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Kancelária primátora

Námestníci primátora

Antalová Plavuchová Lenka, Mgr.

Námestník primátora
+421 907 330 737

Kratochvílová Tatiana, Ing.

1. námestníčka primátora
+421-2-59356552

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Útvar mestského kontrolóra

Miškanin Marián, Ing. PhD.

Mestský kontrolór hl. m. SR Bratislavy
+421-2-59356820

Gajdošová Darina, Ing.

Samostatný odborný referent
+421-2-59356821

Jelemenská Janka, Ing.

Samostatný odborný referent
+421-2-59356824

Štefániková Jana, Ing.

Samostatný odborný referent
+421-2-59356437

Na stránke Interné predpisy (v spodnej časti) sa nachádza organizačný poriadok a jeho prílohy - organizačná štruktúra a rámcové náplne činností.