Táto služba je k dispozícii iba pri fyzickom podaní na podateľni Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Podané podanie elektronicky cez portál esluzby.bratislava.sk nie je možne sledovať cez túto službu.


Načítavam formulár...