Podpora pre rodiny a opatrovateľov/ky v domácom prostredí

Dostali ste sa do situácie opatrovateľa blízkej osoby, či už je to starý rodič, rodič, teta, alebo sused a nemáte s tým skúsenosti? Rovnako ako starostlivosť o klienta vnímame aj dôležitosť podpory opatrovateľa, či opatrovateľky, ktorí sa rozhodli, alebo nemajú inú možnosť a o odkázaného príbuzného sa starajú sami v domácom prostredí.

Partnermi mesta v tejto oblasti sú taktiež neziskové organizácie:

Centrum Memory n. o. (https://www.centrummemory.sk)

Cieľovou skupinou Centra Memory sú ľudia s postupujúcimi degeneratívnymi ochoreniami a ich rodinní príslušníci, častokrát v role neformálnych rodinných opatrovateľov. Táto organizácia prevádzkuje denné centrum pre ľudí s alzheimerovou chorobou. Je na vysokej odbornej úrovni v podpore ľudí s týmto ochorením a pri zmierňovaní jeho príznakov. Ponúka tréningy pamäte ako prevenciu pre zdravých ľudí v seniorskom aj predseniorskom veku a taktiež kurzy pre opatrovateľov a opatrovateľky z celého Slovenska.

Mosty pomoci, o.z. (https://www.mostypomoci.sk/)

Toto združenie má za cieľ podporovať rodinných príslušníkov, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v roli opatrovateľov svojho blízkeho. Poskytujú kurzy vzdelávania v opatrovaní, v pristupovaní k ľuďom s nastupujúcou, alebo už pokročilou demenciou. Ich snahou je aby sme lepšie porozumeli meniacim sa potrebám svojich blízkych a neboli na túto úlohu sami.

Kurzy opatrovania ponúka napríklad aj občianske združenie Prosocia (http://www.prosocia.sk/kurzy-opatrovania)