Podporné dokumenty

Podporný dokument k určeniu rozsahu podpory z Fondu na spravodlivú transformáciu

Cieľom tohto dokumentu je priblížiť problematiku oprávnenosti z FST, ktorej porozumenie je hlavným aspektom pri hľadaní zmysluplných a udržateľných investičných zámerov, a taktiež poukázať na časový harmonogram implementácie.