Prenájom Starej tržnice

Starú tržnicu prevádzkuje Aliancia Stará Tržnica – občianske združenie, Baštová 5, 811 03 Bratislava. Stará tržnica je multifunkčný priestor v centre mesta pre trhy a kultúrne a spoločenské podujatia s kapacitou až do 1 500 návštevníkov. Trhové podujatia sa budú konať každý víkend od mája 2014, počas pracovných dní je tržnica otvorená pre spoločenské podujatia a kultúru.
Primárnym cieľom projektu je, aby sa Stará tržnica stala stretávacím bodom kultúry v meste, pričom je otvorená rôznym vekovým skupinám a poskytuje rozličné služby obyvateľom aj návštevníkom mesta. Pri plánovaní sme dbali na to, aby bol priestor multifunkčný: na jednej strane umožňuje usporadúvať plnohodnotné trhy, na druhej strane sa môže premeniť na priestor pre koncerty, konferencie, divadelné predstavena. Ak je treba, dokáže usadiť až 653 návštevníkov. Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti je dôležité, aby budova mohla slúžiť meniacim sa trendom – sedem dní v týždni dokáže fungovať ako tržnica, prednášková sála alebo miesto pre podujatia.

Programová štruktúra

Programová štruktúra projektu stojí na troch pilieroch: mestskej kultúre, trhoch a službách.

Mestská kultúra

Počas pracovného týždňa bude tržnica slúžiť ako priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí, zabezpečovaných z väčšej časti externými organizátormi. Prioritné sú podujatia určené širokej verejnosti a zároveň spĺňajúce podmienku, že ich možno ukončiť do desiatej hodiny večer.

Trhy

Naším cieľom je okrem podpory mestskej kultúry aj obnoviť tradíciu trhov, ktoré sa kedysi konali v interiéri a exteriéri tržnice. Trhy v Starej tržnici majú byť alternatívou voči komplexom nákupných centier a popri gastronomickej predstavia aj iné formy kultúry. Sobotné trhy (Farmárske Trhy a Slow Food Trhy dobrých, čistých a férových potravín) vytvoria priestor pre miestnych farmárov a malovýrobcov potravín. K zákazníkom sa budú môcť priblížiť aj na sprievodných podujatiach ako sú prednášky, workshopy, besedy alebo edukačné aktivity pre všetky vekové kategórie. Víkendové trhy majú priblížiť mesto k vidieku a tiež formovať komunity cez čerstvé, lokálne a kvalitné potraviny. Nedeľné trhy sú venované rôznym spoločenským a kultúrnym témam, atraktívnym pre všetky vekové kategórie. Pôjde o dizajnové trhy a burzy, kde sa predstavia umelci a dizajnéri, remeselníci a zberatelia zo Slovenska, ale i okolitých krajín (napr. trhy s umením a dizajnom, burzy hudobnín, starožitností, blší trh). Víkendové trhy sú sprevádzané edukačnými aktivitami a kultúrnym programom podľa témy aktuálneho trhu (workshopy, prednášky, hry, prezentácie, kurzy varenia, jazykové kurzy, koncerty, detské predstavenia, módne prehliadky). Zámerom je formovať lokálnu komunitu, ktorá sa bude aktívne spolupodielať na sprievodných aktivitách trhu.

Služby

Miestnosti po obvode prízemia Starej tržnice, ktoré sú dostupné aj zvonku budú slúžiť ako prevádzky poskytujúce služby verejnosti. Týchto päť osobitných miestností je primárnym reprezentačným priestorom tržnice, s otváracou dobou 12 hodín denne. Pri vyberaní typov služieb, ktoré majú prevádzky poskytovať, zohľadňujeme aktuálne trendy a tiež to, aké služby v meste chýbajú.

Navrhované využitie priestorov:

  • Priestor pre rodiny s deťmi
  • Reštaurácia
  • Obchod s potravinami
  • Kaviareň
  • Škola varenia

Kontakt

[email protected]
[email protected]


Denisa Chylová
Kontakt pre médiá
+421 903 707 913
[email protected]

Pavol Murín
Manažér projektu
+421 903 437 328
[email protected]
 


Adresa

Stará tržnica
Námestie SNP 25
811 06 Bratislava