Prijatia a podujatia

Na pôde radnice hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – v reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca - sa počas roka uskutočňuje celý rad podujatí protokolárno-spoločenského charakteru. Patria medzi ne predovšetkým prijatia najvyšších ústavných činiteľov iných štátov počas ich oficiálnych a pracovných návštev v SR, zdvorilostné návštevy mimoriadnych a splnomocnených veľvyslancov akreditovaných v SR, ústavných činiteľov SR, primátorov zahraničných miest a iných významných hostí z domova i zo sveta.

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy prijíma vzácne návštevy nášho mesta v historických priestoroch Primaciálneho paláca – v Zrkadlovej sieni a salónoch na reprezentačnom podlaží „piano nobile“. Bratislavskú radnicu navštívili a v Zlatej knihe Bratislavy sú tak napríklad podpísaní: britská kráľovná Alžbeta II., princ Charles a princezná Diana, španielsky kráľ Juan Carlos I., holandská kráľovná Beatrix, japonský cisársky pár, manželky prezidentov USA a Ruskej federácie Laura Bushová a Ľudmila Putinová, Václav Havel, pápež Ján Pavol II. či Dalajláma.


V reprezentačných miestnostiach paláca z 18. storočia sa popritom konajú aj rôzne spoločenské podujatia pod záštitou primátora, konferencie, koncerty, vernisáže, udeľovania ocenení – napríklad Cena primátora Bratislavy, Čestné občianstvo Bratislavy, Talentovaná mládež, Športovec roka či každoročné vianočné stretnutia primátora s vedúcimi diplomatických misií v SR, predstaviteľmi cirkví či osamelými občanmi mesta.

Spomenuté podujatia gesčne zabezpečuje oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu kancelárie primátora, resp. na ich príprave spolupracuje s inými kompetentnými oddeleniami Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.


Zoznam vzácnych hostí Primaciálneho paláca nájdete tu.