Primátor

Primátor hlavného mesta SR Bratislava reprezentuje územie mesta Bratislava a zastupuje subjekty tohto územia v Rade Partnerstva. 

Ing. arch. Matúš Vallo 

Matúš Vallo je primátor Bratislavy, architekt a odborník na mesto. Je autorom najkomplexnejšej publikácie o riešeniach pre Bratislavu - Plán Bratislava. K písaniu tejto knihy spojil 76 najlepších expertov na mesto z rôznych oblastí. Je zároveň uznávaným architektom a spoluzakladateľom architektonického štúdia Vallo Sadovsky Architects. Študoval v Ríme a pôsobil v Londýne. Je tiež držiteľom Fulbrightovho štipendia na Kolumbijskej Univerzite v New Yorku. Dvakrát získal pozvanie na najprestížnejšiu medzinárodnú konferenciu o urbanizme CityLab, organizovanú Bloomberg Philanthropies. Napriek medzinárodným možnostiam svoju energiu naplno venoval Bratislave. Stojí za občianskym združením My sme mesto, Alianciou Stará Tržnica a Alianciou 500 bytov. Zakladal aj projekt Mestské zásahy, ktorý od roku 2008 vygeneroval viac ako 900 projektov na vylepšenie verejného priestoru v 20tich mestách. V komunálnych voľbách 2018 bol zvolený za primátora Bratislavy.

Matúš Vallo is Mayor of Bratislava, an architect and city expert. He is the author of the most comprehensive publication on solutions for Bratislava - Plan Bratislava. To write this book he brought together 76 top city experts covering various expert fields. He is also a renowned architect and former co-founder of the Vallo Sadovsky Architects architectural studio. He studied in Rome, worked in London, and was awarded a Fulbright Scholarship at Columbia University in New York. He was twice invited to the most prestigious international conference on urbanism, CityLab, organized by Bloomberg Philanthropies. Despite international opportunities, he devoted his energy to Bratislava. He stood behind the civic association We Are the City, the Alliance of the Old Market and the Alliance of 500 Flats. He also established the Urban Interventions project, which since 2008 generated more than 900 projects to improve public space in 20 cities. He was elected Mayor of Bratislava in the 2018 municipal elections.

Majetkové priznania primátora za jednotlivé roky vo funkcii

Primátor Bratislavy

Ing. arch. Matúš Vallo

Telefón: +421 259 356 435
Telefón: +421 259 356 640

Fax: +421 259 356 555

E-mail: [email protected]

Adresa:
Kancelária primátora
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálny palác
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava