Program Playpark Bratislava

Medzinárodný networking a skúsení mentori zdarma - pridaj sa aj ty do programu Playpark Bratislava!
Máš v hlave inovatívny podnikateľský nápad a chcel by si ho posunúť na ďalší level? Playpark Bratislava ti ponúkne mentoring od úspešných podnikateľov, miesto na sedenie v co-workingu InQb, 7 workshopov podnikateľských zručností, týždenný pobyt v Playparku Rijeka v Chorvátsku a víťazom aj možnosť odprezentovať svoj projekt na európskom finále "Pitching Finals" vo Viedni.

ČO JE PLAYPARK?
Playpark je stredoeurópsky predakceleračný start-up program a zároveň co-working v Univerzitnom technologickom inkubátore STU InQb, je to miesto pre zvyšovanie zručností budúcich podnikateľov v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov alebo sociálnych inovácií na Slovensku, ako aj v ďalších 6 krajinách EÚ - v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku. Playpark Bratislava je iniciatívou v rámci medzinárodného projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network).
PRE KOHO JE PLAYPARK URČENÝ?
O vstup do programu Playparku sa môžu uchádzať študenti stredných a vysokých škôl, absolventi vysokých škôl, budúci podnikatelia a iní nepodnikatelia s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Jednou z požiadaviek programu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.
ČO TI PLAYPARK PONÚKA?
Playpark Bratislava ponúkne v tretej 6-mesačnej tréningovej perióde (november 2018 – apríl 2019) bezplatne 15-tim vybraným účastníkom:
1. miesto na sedenie na 6 mesiacov v priestore Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb),
2. 7 praktických workshopov podnikateľských zručností,
3. networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách EÚ,
4. 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v Rijeke v Chorvátsku,
5. mentoring a mnohé iné.
AKO SA PRIHLÁSIŤ?
Uchádzač o účasť v programe Playpark Bratislava vyplní a odošle v stanovenom termíne aktuálnej výzvy elektronickú žiadosť so svojim podnikateľským nápadom. Následne bude výberovou komisiou programu v určenom termíne vybraných 15 účastníkov tretej periódy.
AKÉ MÁ ÚČASTNÍK PLAYPARKU POVINNOSTI?
Pri vstupe do Playparku úspešný uchádzač podpísaním zmluvy o členstve v Playparku Bratislava deklaruje svoj záväzok absolvovať tréningový program a využívať výhody poskytované v rámci tohto programu za účelom skvalitnenia a rozšírenia svojho vedomostného obzoru v podnikateľskej oblasti. Zároveň nasmeruje svoj inovatívny zámer k dosiahnutiu hlavných výstupov programu. Počas tréningovej periódy má úspešný uchádzač za úlohu:
1. napísať stručný podnikateľský model v slovenskom a anglickom jazyku,
2. vytvoriť atraktívne 2-minútové investor pitch video v anglickom jazyku,
3. odprezentovať svoj podnikateľský nápad na regionálnej súťaži Playpark Bratislava Pitching Finals aj pred investormi v anglickom jazyku.
KTO PLAYPARK ORGANIZUJE?
Spolu s našimi partnermi Slovak Business Agency a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava podporujeme inovatívne nápady v predakceleračnom start-up programe Playpark v rámci medzinárodného projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network).
BIZNIS WORKSHOPY PRE VEREJNOSŤ
Pozývame vás na praktický workshop pre budúcich podnikateľov, ktorí chcú zrealizovať svoj podnikateľský zámer. Účastníci školenia sa naučia pracovať s nástrojom business model canvas, dozvedia sa, ako si rýchlo overiť svoje predpoklady, ako využívať princípy lean metódy a aké typy biznis modelov existujú. Lektor Andrej Rybovič uvedie praktické príklady, ako využívať tieto nástroje a metódy v praxi. Každý účastník si vytvorí svoj vlastný biznis model, na základe ktorého vytvorí kvalitný biznis plán. Účasť je BEZPLATNÁ

CERIecon
Vyplň prihlášku a pošli! 
Slovak Business Agency a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava
Sleduj nás na Facebooku 
Workshop Biznis model