Projekty

Grössling

Mesto Bratislava aMetropolitný inštitút Bratislavy prichádzajú so zámerom obnoviť pôvodnú funkciu kúpeľov Grössling, pridať knim nové formy kultúrno-komunitných aktivít aotvoriť tak priestor verejnosti. Okrem obnovy kúpeľnej časti plánujeme do oddelenej časti objektu presťahovať časť Mestskej knižnice avytvoriť tak  verejnú inštitúciu, ktorá bude prístupná pre všetkých. 

Hlavnou myšlienkou Grösslingu je ponorenie sa – do bratislavskej kúpeľnej atmosféry, do relaxu, ale aj do kníh vpokojnom priestore knižnice. Pobočka Mestskej knižnice ponúkne program umeleckej rezidencie, ktorý privíta spisovateľov aj prekladateľov. Kaviareň sa stane otvoreným priestorom so zónou pre deti ačitárňou dennej tlače aknižných noviniek. Súčasťou konceptu je aj obnova verejných priestorov aokolia budovy avytvorenie parku na Medenej ulici.  

Aktuálne informácie: www.grossling.sk  


Lekáreň u Salvatora

Výstava 

Lekáreň u Salvatora na Panskej ulici 35 bola zavretá v roku 1995, mobiliár bol odvezený a odvtedy boli jej priestory pre verejnosť neprístupné. Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave v priestoroch lekárne nainštaloval výstavu, ktorá má pomocou starých fotografií pripomenúť atmosféru výnimočných priestorov. Výstava upriamuje pozornosť na to najcennejšie, čo sa okrem mobiliáru nachádzalo v exteriéri a interiéri bývalej lekárne.   

Výstava je tento rok otvorená od soboty 19. septembra do 31. októbra. Vstup pre návštevníkov bude  denne, okrem pondelka, od 10. hod do 18. hod. Vstup je voľný. 

 

Objekt – história a zámery  

Hlavné mesto malo dlhodobo ambíciu vrátiť tento hodnotný priestor verejnosti, ale nemohlo s objektom voľne disponovať pre nevyriešené vlastnícke vzťahy. V lete 2020 sa podarilo tento problém vyriešiť a mesto sa stalo výlučným vlastníkom objektu. Dom z roku 1904 je verejnosťou vnímaný ako ikonický objekt Bratislavy, a preto sa vedenie mesta rozhodlo sprístupniť priestor bývalej lekárne všetkým, ktorí majú radi čaro výnimočných priestorov.  

Mobiliár lekárne vznikol v roku 1727, kedy rehoľa jezuitov zriadila lekáreň vo svojej budove jezuitského kolégia na Kapitulskej ul. č. 26. Neskôr bola lekáreň presťahovaná aj s mobiliárom do Csákyho paláca na Panskej ul. č. 33, teda do objektu susediaceho s dnešným domom u Salvatora. Fungovala tam celé 19. storočie, až kým  jej mobiliár neodkúpil začiatkom 20. storočia známy bratislavský mešťan, doktor Rudolf Adler. Lekárnik si dal postaviť v roku 1904 firmou Kittler a Gratzl  nájomný dom u Salvátora na Panskej ul. č. 35 hneď vedľa Csákyho paláca a dal tam preniesť lekárenský nábytok. Priestor oficíny dal lekárnik vydláždiť ozdobnou keramickou dlažbou, ktorá je zachovaná dodnes. 

Lekáreň fungovala v Adlerovom dome od roku 1904 nepretržite počas monarchie, Československej republiky, Slovenského štátu a aj počas socializmu. Činnosť lekárne skončila v roku 1995 kvôli jej privatizácii. Lekáreň sa dostala v procese privatizácie spolu s mobiliárom do rúk súkromného vlastníka, ktorý ho dal odviezť mimo Bratislavy. 


Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava - budúce fungovanie divadla

Od roku 2010 je na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Bratislavy budova DPOH v prenájme BKIS. Zámerom zriaďovateľa je uskutočniť reštrukturalizáciu aktivít BKIS, ktorej kľúčovou súčasťou bude delimitácia DPOH z činnosti organizácie BKIS. V júni 2020 schválilo Mestské zastupiteľstvo nájom budovy DPOH pre BKIS na ďalšie 2 roky. Počas tohto obdobia budú priestory DPOH naďalej prevádzkované BKIS s ambíciou nastavenia nového profilu divadla s dramaturgickým mixom “starého” a “nového” repertoáru, vrátane hosťovania iných divadiel. Hl. mesto SR Bratislavy stanovilo najneskorší termín plnohodnotného rozbehnutia nového divadelného modelu DPOH na sezónu 2022/2023.  

Oddelenie kultúry Hl. mesta SR Bratislavy v spolupráci s Bratislavským kultúrno-informačným strediskom (BKIS) v tejto súvislosti rozbehlo participatívny proces o budúcom fungovaní Divadla P. O. Hviezdoslava (DPOH), ktorého cieľom je určiť najvhodnejší udržateľný model mestského divadla.  

Súčasťou participatívneho procesu boli štyri stretnutia so zástupkyňami a zástupcami bratislavskej divadelnej scény, ktoré prebehli v mesiacoch júl-september 2020. Výstupy zo stretnutí budú slúžiť ako analytický podklad pre prípravu štúdie uskutočniteľnosti, ktorú plánuje Hl. mesto Bratislava pripraviť. Jej základom bude okrem finančnej udržateľnosti aj definovanie vízie mesta pre budúce fungovanie mestského divadla, ktorá bude súčasťou novej mestskej koncepcie kultúry. Výstupy a prezentácie zo všetkých stretnutí sú transparentne komunikované na webovej stránke DPOH.

Viac o projekte: www.dpoh.sk/zamer