Projekty a kampane

Otvorený list predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a primátora hlavného mesta SR Bratislavy predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi a podpredsedníčke vlády SR Veronike Remišovej