RozpočetSchválený rozpočet  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky  2022 - 2024

Schválený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 - 2024 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 16.12.2021 uznesením č.1066/2021 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2023 a 2024.


Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2022 – 2024

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 - 2024 je v zmysle zákonných ustanovení od dnešného dňa 30.11.2021, t. j. najmenej 15 dní pred prerokovaním v MsZ  dňa 16.12.2021 zverejnený na pripomienkovanie občanom.
Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 - 2024 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá povinnosť zostaviť viacročný programový rozpočet na tri rozpočtové roky, t. j. na rok 2022 a orientačne na roky 2023 a 2024.

Zmeny rozpočtu schválené v roku 2021 v MsZ

Rozpočtové opatrenia primátora v roku 2021Schválený rozpočet  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky  2021 - 2023

Schválený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 - 2023 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 17.12.2020 uznesením č.688/2020 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2022 a 2023.


Schválený rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 - 2022

Schválený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 - 2022 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 12.12.2019 uznesením č.351/2019 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2021 a 2022.
Názov oddelenia: Sekcia financií


Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2022

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 - 2022 je v zmysle zákonných ustanovení od dnešného dňa 26.11.2019, t. j. najmenej 15 dní pred prerokovaním v MsZ dňa 12.12.2019 zverejnený na pripomienkovanie občanom.
Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 - 2022 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá povinnosť zostaviť viacročný programový rozpočet na tri rozpočtové roky, t. j. na rok 2020 a orientačne na roky 2021 a 2022.


Schválený rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky  2019 – 2021

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá povinnosť zostaviť viacročný programový rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 2019 a orientačne na roky 2020 a 2021. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 28.03.2019 uznesením č.110/2019 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2020 a 2021.
Dátum zverejnenia: 08.04.2019
Názov oddelenia: Sekcia financií


Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2019 – 2021

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá povinnosť zostaviť viacročný programový rozpočet na tri rozpočtové roky, t. j. na rok 2019 a orientačne na roky 2020 a 2021.


Rozpočet na roky 2018 - 2020

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 - 2020 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá povinnosť zostaviť viacročný programový rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 2018 a orientačne na roky 2019 a 2020. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 07.12.2017 uznesením č.1006/2017 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2019 a 2020.


Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018-2020

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018-2020 je v zmysle zákonných ustanovení od dnešného dňa 21.11.2017, t.j. 15 dní pred prerokovaním v MsZ zverejnený na pripomienkovanie občanom.


Rozpočet na roky 2017-2019

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 - 2019 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá povinnosť zostaviť viacročný programový rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 2017 a orientačne na roky 2018 a 2019. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 07.- 08.12.2016 uznesením č.684/2016 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2018 a 2019.


Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017-2019

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017-2019 je v zmysle zákonných ustanovení od dnešného dňa 21.11.2016, t.j. 15 dní pred prerokovaním v MsZ zverejnený na pripomienkovanie občanom.


Rozpočet na roky 2016-2018

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 - 2018 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá povinnosť zostaviť viacročný programový rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 2016 a orientačne na roky 2017 a 2018. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 10.12.2015 uznesením č.346 /2015 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2017 a 2018.


Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016-2018

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016-2018 je v zmysle zákonných ustanovení od dnešného dňa 25.11.2015, t.j. 15 dní pred prerokovaním v MsZ zverejnený na pripomienkovanie občanom.


Rozpočet na roky 2015-2017

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá povinnosť zostaviť viacročný programový rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 2015 a orientačne na roky 2016 a 2017. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 09.04.2015 uznesením č. 100/2015 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2016 a 2017.


Rozpočet na roky 2014-2016

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 - 2016 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá zostaviť viacročný programový rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 2014 a orientačne na roky 2015 a 2016. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 30.1.2014 uznesením č. 1393/2014 schválilo vyrovnaný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2015 a 2016.


Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017 je v zmysle zákonných ustanovení od dnešného dňa (10.3.2015), t.j. 15 dní pred prerokovaním v MsZ zverejnený na pripomienkovanie občanom.


Návrh rozpočtu Bratislavy na rok 2014

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2014 s prognózou na roky 2015 a 2016 je v zmysle zákonných ustanovení od dnešného dňa (14.1.2014), t.j. 15 dní pred prerokovaním v MsZ zverejnený na pripomienkovanie občanov.


Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015

Rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2013 - 2015, aj napriek postupnej stabilizácii ekonomiky mesta, sa navrhuje ako úsporný, konsolidačný, ale už aj ako rozvojový. Návrh rozpočtu hlavného mesta na rok 2013 vrátane finančných operácií je konštruovaný ako vyrovnaný s rozpočtovanými príjmami a výdavkami vo výške 246.012.188 €.


Rozpočet na roky 2009 – 2011

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2009 – 2011 nadväzuje na vývoj hospodárenia v predchádzajúcich rokoch. Finančné vzťahy k rozpočtu hlavného mesta sa v týchto rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú len kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a realizácie vybraných projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie.


Rozpočet na roky 2010 - 2012

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2012 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá zostaviť viacročný rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 2010 a orientačne na roky 2011 a 2012. Rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2010 - 2012 je zostavený na základe aktuálnej prognózy makroekonomického vývoja slovenskej ekonomiky do roku 2012. Na súčasnú prognózu výrazne vplýva pretrvávajúci negatívny vývoj globálnych faktorov – vplyv finančnej a hospodárskej krízy, ktorej dno sa predpokladá na prelome rokov 2009 - 2010. Finančné vzťahy k rozpočtu hlavného mesta sa v rokoch 2010, 2011 a 2012 budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú len kompetencie preneseného výkonu štátnej správy, rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu a predpokladaný výpadok dane z príjmov fyzických osôb. Prostriedky z fondov EÚ na financovanie projektov sa zatiaľ nezohľadňujú v rozpočte, zohľadnia sa v príjmoch a výdavkoch rozpočtu hlavného mesta na jednotlivé roky po ich odsúhlasení príslušným ministerstvom.


Rozpočet Bratislavy na roky 2011-2013

Rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2011 sa navrhuje zostaviť reštriktívne. Jedným z hlavných dôvodov takto navrhovaného rozpočtu je skutočnosť, že hlavné mesto musí plniť záväzky prijaté v roku 2010. Celkové výdavky bez finančných operácií sa rozpočtujú na rok 2011 len na úrovni 210 189,3 tis. eur, t.j. oproti dosiahnutej skutočnosti za rok 2010 predstavujúcej 271 247,8 tis. eur sa navrhujú znížiť o 61 058,5 tis. eur. Rozpočtové výdavky na rok 2011 sú v porovnaní so skutočnosťou roku 2010 nižšie o 22,5 %.


Rozpočet na rok 2013

Rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2013, aj napriek postupnej stabilizácii ekonomiky mesta, je zostavený ako úsporný, konsolidačný, ale už aj rozvojový.
Jedným z hlavných dôvodov takto navrhovaného rozpočtu je to, že mesto musí aj v tomto roku splácať zdedené záväzky, z ktorých časť sa podarilo splatiť v roku 2011 a 2012, ale rozsah týchto dlhov mesta je taký, že ich bude nutné splácať aj v nasledovných rokoch.


Rozpočet na rok 2012

Rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2012, aj napriek postupnej stabilizácii ekonomiky mesta, je zostavený ako úsporný, ako konsolidačný a ako čiastočne rozvojový. V časti bežného rozpočtu je zostavený ako prebytkový s prebytkom 8,2 mil. eur. To znamená, že prostriedky získané z daňových príjmov a z príjmov z podnikania mesta sa požijú nielen na spotrebu a zabezpečovanie služieb, ale z časti sa z nich budú splácať záväzky hlavného mesta.


Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2010

Rozpočet na rok 2010 je vrátane finančných operácií koncipovaný ako prebytkový, pričom prebytok predstavuje čiastku 1 milión eur. Príjmy hlavného mesta sú plánované vo výške 270 577 282 eur a výdavky 269 577 282 eur.
Na roky 2011 a 2012 je rozpočet koncipovaný ako vyrovnaný.
Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní 17. decembra 2009 a pred schválením musí byť zverejnený najmenej 15 dní na úradnej tabuli Magistrátu Bratislavy.
Rozpočet je od dnešného dňa zverejnený na úradnej tabuli hlavného mesta SR Bratislavy vo vestibule novej radnice, na pracovisku Servis pre občana na Primaciálnom námestí č. 1 a na web stránke hlavného mesta www.bratislava.sk.


Rozpočet na roky 2007-2009

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2007 – 2009 nadväzuje na rok 2006, ktorý bol druhým rokom realizácie fiškálnej decentralizácie. Financovanie samosprávnych kompetencií mesta sa zabezpečuje predovšetkým z vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú len kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a realizácie vybraných projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie.