Rozvojové a investičné zámery

Mesto bude na svojej oficiálnej webstránke www.bratislava.sk v sekcii Rozvoj mesta pravidelne informovať o stretnutiach s investormi a developermi o konzultáciách k jednotlivým projektom, aby do tejto oblasti vnieslo viac transparentnosti a získalo dôveru verejnosti.