Sadni si!

Ako Sadni si! pomôže vrátiť život do mesta - 2022

Projekt Sadni si! prináša do Bratislavy voľné verejné sedenie - červené stoly a stoličky, ktoré oživujú a kultivujú priestory s nedostatkom sedenia. Posuňte si stoličku do tieňa, ak je horúci deň, alebo na slnko, ak je chladné ráno.

Sadni si umožní ľudí rozptýliť do rôznych verejných priestorov - skultivujeme viaceré opustené kúty Bratislavy a zároveň na populárnych verejných priestoroch umožníme ľuďom, aby boli “vonku” a zároveň ďalej od ostatných.Kde bude Sadni si! v 2022?

Kritériá pre výber lokality

Sadni si! v roku 2022 pomôže skvalitniť verejné priestory dvomi spôsobmi:

  • Zvýši kapacitu a rozptyl sedenia v rámci obľúbených verejných priestorov - doplnenie lavičiek zväčší možné odstupy medzi skupinami ľudí
  • Privedie pozornosť na „iné” verejné priestory – neobjavené kúty historického mesta aj mestských sídlisk. Zväčší možnosti trávenia voľného času na nové miesta a rozptýli tak ľudí na väčšej ploche v meste.

Lokality pre Sadni si mobiliár vyberáme podľa dvoch vyššie spomenutých kategórií a po zodpovedaní si otázky, ako by mohlo voľné sedenie skvalitniť čas strávený na tomto mieste pre ľudí, ktorí tam už sú? Prípadne – môže voľné sedenie na tomto mieste prilákať ľudí, aby tu trávili svoj čas?

Dôležitým faktorom pre úspech Sadni si! je aj skvelý lokálny partner, ktorý sa stará o stoličky. V lokalitách Sadni si!, kde nesídli žiadna mestská inštitúcia, hľadáme lokálneho partnera. Tam, kde partnera nájdeme, požiadame príslušné úrady o povolenia a po ich pozitívnom vybavení osadíme červené stoly a stoličky.


Kto sa môže stať Lokálnym partnerom? Aké sú povinnosti?

Ako sa stať lokálnym partnerom?

Ako lokálnych partnerov uprednostňujeme nekomerčné prevádzky (galérie, knižnice, inštitúcie), no na miestach bez nekomerčného partnera radi uzatvoríme dohodu aj s komerčnou prevádzkou (kaviarne, reštaurácie, obchody). Dohoda o výpožičke mobiliáru ukladá lokálnemu partnerovi tieto povinnosti:.

  • Každodenná starostlivosť a dohľad - ranné vykladanie mobiliáru do verejného priestoru a večerné schovávanie, jeho bezpečné uskladňovanie
  • Upratovanie a dezinfekcia - pravidelná údržba čistoty a dezinfekcia povrchov pre zabezpečenie hygienických podmienok sedenia, podľa usmernení hlavného hygienika
  • Inkluzivita - sedenie musí byť prístupné všetkým - nie je podmienené kúpou tovarov či služieb, je umiestnené bezbariérovo a bezpečne
  • V prípade potreby usmerňovanie ľudí o zákaze konzumácie alkoholu na Sadni si!

Tento rok chceme priniesť červené stoly a stoličky do nových lokalít - okrem mnohých ďalších miest v historickej pešej zóne) sa chceme priblížiť aj ľuďom mimo centra Bratislavy. Popri priestoroch, na ktorých budeme so Sadni si! pokračovať s partnermi z minulého roka (Primaciálne námestie, Galéria mesta Bratislavy, Námestie SNP a ďalšie), hľadáme partnerov pre tieto lokality:

 

Park Račianske mýto

Kollárovo námestie

V prípade záujmu o partnerstvo kontaktujte [email protected].Projekt Sadni si! pre hlavné mesto zabezpečuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a Nadácia Slovenskej sporiteľne.